Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner juni 2019

Med 163 tvangsauktioner i juni mod 184 i maj er antallet af tvangsauktioner faldet med 11 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed er antallet af ejendomme, der er sendt på tvangsauktion det laveste antal i mere end 11 år, og man skal helt tilbage til finanskrisens begyndelse i januar 2008 for at finde en måned med færre tvangsauktioner. Generelt har antallet af tvangsauktioner været faldende det seneste halvandet år. I gennemsnit var der 181 tvangsauktioner om måneden i første halvår af 2019 mod 238 i samme periode 2018. Målt på halvår er antallet af tvangsauktioner også det laveste siden første halvår 2008, hvor det månedlige gennemsnit var på 179 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Tvangsauktioner er faldet med næsten en fjerdedel på landsplan

Det seneste halve år er det faktiske antal tvangsauktioner faldet på tværs af alle regioner. På landsplan er antallet af tvangsauktioner faldet med 24 pct. fra 1.397 tvangsauktioner i første halvår af 2018 til 1.062 i samme halvår 2019.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Tre regioner havde større fald end landsgennemsnittet

Selv om alle regioner har oplevet et fald i antallet af tvangsauktioner det seneste halve år, har særligt regionerne Sjælland, Hovedstaden og Nordjylland skilt sig positivt ud. Med fald på hhv. 38, 27 og 25 pct., har alle tre regioner nemlig haft et fald i antallet af tvangsauktioner, der er større end landsgennemsnittet. Omvendt var regionerne Syddanmark og Midtjylland med mindre fald på 11 og 12 pct. med til at dæmpe udviklingen på landsplan.

Region Sjælland på niveau med resten af landet

Fra at have været den region med klart flest tvangsauktioner i første halvår 2018, er Region Sjælland i dag på niveau med resten af landet. I første halvår 2019 var der i Region Sjælland således 273 tvangsauktioner, hvilket er på niveau med regionerne Syddanmark og Midtjylland, der i samme periode havde hhv. 281 og 234 tvangsauktioner. Med 137 tvangsauktioner i første halvdel af 2019, deler regionerne Hovedstaden og Nordjylland dog fortsat titlen som regionerne med færrest tvangsauktioner.

READ ALSO  Regeringen: Ny hjemrejselov skal få flere afviste asylansøgere på flyet

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

2018

2019

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

antal

Sæsonkorrigerede

228

237

268

242

240

211

180

189

179

192

184

163

Faktiske i alt

226

212

315

251

234

159

177

171

211

200

181

122

Ejendomskategorier

Landbrugsejendomme

7

4

7

7

7

5

3

8

4

5

7

3

Enfamiliehuse

130

133

191

155

145

103

116

102

121

126

110

81

Ejerlejligheder

20

15

25

11

8

9

12

13

17

9

18

8

Sommerhuse

18

17

28

24

17

7

9

10

18

18

15

9

Ejendomme med 2

eller flere lejligheder

2

3

1

7

5

5

2

6

7

5

6

3

Blandet beboelses- og

forretningsejendomme

11

11

12

10

12

6

10

8

7

9

3

2

Rene forretningsejendomme

2

4

2

2

3

2

2

6

1

1

Fabriks- og lagerejendomme

3

2

3

1

2

1

4

1

3

1

Ubebyggede grunde

7

7

13

16

20

7

6

4

9

6

2

3

Andet bebygget

26

16

33

21

18

13

15

17

18

20

17

11

Regioner

Hovedstaden

33

32

58

32

19

14

13

32

30

26

24

12

Sjælland

74

72

105

68

62

62

62

44

38

52

35

42

Syddanmark

52

34

64

71

63

32

36

37

75

61

52

20

Midtjylland

36

40

47

53

63

28

33

31

48

38

51

33

Nordjylland

31

34

41

27

27

23

33

27

20

23

19

15