Via Danmarks Statistik

+0,3 %

Oktober 2019 – oktober 2020

Kerneinflationen i Danmark

(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)

+0,8 %

Oktober 2019 – oktober 2020

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks oktober 2020

Inflationen i Danmark faldt til 0,3 pct. i oktober 2020 fra 0,5 pct. i september 2020. I samme periode var inflationen uændret i både EU (0,3 pct.) og euroområdet (minus 0,3 pct.) I Danmark er det fortsat prisændringer på tobak, der i høj grad holder inflationen oppe. I EU er det særligt prisændringer på fødevarer, der holder inflationen oppe i oktober måned. Den danske kerneinflation (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) faldt til 0,8 pct. i oktober 2020 mod 0,9 pct. i september 2020. Kerneinflationen faldt ligeledes i EU (fra 1,1 til 1,0 pct.), mens den i euroområdet var uændret (0,4 pct.). Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

Større usikkerhed under covid-19

Under COVID-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Polen har den højeste inflation i EU

Polen havde den højeste inflation i EU i oktober på 3,8 pct. Inflationen var lavest i Grækenland med minus 2,0 pct.

Inflationen i EU samt Island, Norge og Schweiz. Oktober 2020Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)
 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, oktober 20201

 

Inflation
 

 

Vægte 2020

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Sept.
2020

Okt.
2020

 

 

 

 

 

 

pct.

EU27/EU282

1.000,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,3

0,3

Euroområdet

806,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,3

-0,3

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,5

0,4

Cypern

2,0

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

-1,9

-1,4

Estland

1,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-1,3

-1,7

Finland

15,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,3

0,2

Frankrig

162,8

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

0,0

0,1

Grækenland

17,9

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

-2,3

-2,0

Irland

12,3

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Transporttjenester

 

-1,2

-1,5

Italien

137,5

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-1,0

-0,6

Letland

2,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændstof

 

-0,4

-0,7

Litauen

4,1

 

Ambulant behandling

El, gas og andet brændstof

 

0,6

0,5

Luxembourg

2,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,3

-0,4

Malta

0,9

 

Fødevarer

Møbler og boligudstyr

 

0,5

0,6

Nederlandene

42,9

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

1,0

1,2

Portugal

18,7

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

-0,8

-0,6

Slovakiet

6,3

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

1,4

1,6

Slovenien

3,3

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,7

-0,5

Spanien

94,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,6

-0,9

Tyskland

222,7

 

Faktisk husleje

Drift af transportmidler

 

-0,4

-0,5

Østrig

28,0

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

1,2

1,1

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

9,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,6

0,6

Danmark

12,8

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

0,5

0,3

Kroatien

7,7

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

-0,3

-0,2

Polen

73,8

 

Finansielle tjenester

Drift af transportmidler

 

3,8

3,8

Rumænien

32,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

2,1

1,8

Sverige

23,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,6

0,4

Tjekkiet

19,0

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

3,3

2,9

Ungarn

15,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

3,4

3,0

Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

1,4

1,7

Norge

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,4

1,7

Schweiz

 

Faktisk husleje

Transporttjenester

 

-1,1

-0,9

Storbritannien

 

 

0,5READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Israel