Via Politiet

Sammen med en række andre myndigheder og samarbejdspartnere vinkede medarbejderne fra Tungvognscentrene Nord, Syd og Øst de mange køretøjer ind til kontrol ved den Nordjyske motorvej, ved Storebæltsbroen og ved den Sønderjyske motorvej.

Tungvognskontrollerne er et led i politiets målrettede færdselsindsats, der har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken og skabe tryghed og sikkerhed blandt trafikanterne samt sikre overholdelse af relevant lovgivning for tungvognsområdet. 

Fokus for tungvognskontrollerne var rettet mod en lang række områder og der blev blandt andet kontrolleret førerkort, registreringsattester og EU-tilladelser til overholdelse af reglerne for køre/hviletid og cabotagekørsel samt transport af dyr og farligt gods. Derudover var fokus også rettet på ADR og affald, vejbenyttelsesafgift, spirituskørsel, manipulation, uopmærksomhed og manglende udsyn fra de tunge køretøjers førerhuse. 

 

Uddrag af resultaterne fra tungvognskontrollerne 

Nedenfor er uddrag af resultaterne fra den nationale kontrol af tunge køretøjer. 

 

Tungvognscenter Nord 

Tungvognscenter Nord foretog kontrollen på rasteplads Blankhøj, Nordjyske motorvej ved Tilst. De kontrollerede i alt 69 køretøjer og heraf var 23 udenlandske. Kontrollen foregik i samarbejde med Østjyllands Politi, Militærpolitiet, Norsk Vejvæsen og Færdselsstyrelsen. 
Kontrollen første til, at 7 chauffører blev sigtet og 14 vognmænd/ejere blev ligeledes sigtet. 

Udpluk af sager 

8 overtrædelser af køre-hviletid
4 sager med kontrolapparat/takograf 
9 synsindkaldelser 
2 køretøjer fik inddraget nr.pladerne på grund af fejl og mangler. 
Særligt blev en lastbil beslaglagt for ulovlig vognmandskørsel. Der blev uddelt en bøde på 70.000 kr. for ulovlig cabotagekørsel. 

Tungvognscenter Syd 

Tungvognscenter Syd foretog kontrollen ved E45 Sønderjyske motorvej ved Ustrup V. De kontrollerede 59 køretøjer og heraf var 34 udenlandske. Kontrollen foregik i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands
politi, Sydøstjyllands politi med en bl.a. narkohund, Færdselsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold. 
Der blev særligt kontrolleret transport af affald i samarbejde med miljøstyrelsen og kontrol af dyretransporter i samarbejde med Fødevarestyrelsen og der blev ikke fundet overtrædelser på disse områder.

READ ALSO  10 best tablets for Zoom, gaming and films

Udpluk af sager 
1 kontrolapparat/takograf var ikke lovligt, idet eftersyn ikke var overholdt
1 manipulation, hvor der var gjort indgreb i ad-bluesystemet. Køretøjet er tilbageholdt indtil lovliggørelse og betaling af bøde 
2 sager med manipulation, hvor der var gjort indgreb i kontrolapparat/takograf 
1 sag, hvor kørekort og kvalifikationsbevis var udløbet 
1 sag, hvor der ikke var givet tilladelse til særtransport 
6 synsindkaldelser 
9 sager med forskellige fejl og mangler.

 

Tungvognscenter Øst 

Tungvognscenter Øst foretog kontrollen i samarbejde med Færdselsstyrelsen ved Storebæltsbroen. De kontrollerede 81 køretøjer og heraf var 14 udenlandske. 
Kontrollen førte til, at 54 chauffører og vognmænd/ejere blev sigtet.

Udpluk af sager 
13 overtrædelser af køre-hviletid 
11 sager med fejl og mangler på køretøjerne
2 sager, hvor der ikke var betalt vejbenyttelsesafgift 
1 sag, hvor der var foretaget manipulation af kontrolapparatet/takograf. 

 

 

Kontaktpersoner 

Tungvognscenter Nord: Politikommissær Claus Kjær-Pedersen, tlf. 4012 6286 
Tungvognscenter Syd: Vicepolitiinspektør Jesper Engelund, tlf. 5116 7495 
Tungvognscenter Øst: Politikommissær Henrik Fobian, tlf. 5089 3450.

 

Om Tungvognscentrene 

Tungvogncentrene Nord, Syd og Øst varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrenes arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.