Nye Borgerlige via Facebook

Læs mit blogindlæg, hvor jeg forklarer, hvorfor Nye Borgerlige hverken kan støtte reduktionsmålet på 70 % eller en klimalov generelt.

Peter Seier Christensen, klimaordfører
Nye Borgerlige

"Nye Borgerlige støtter heller ikke en klimalov, som den der lægges op til. Vi kan ikke støtte en lov, som sætter en målsætning, men som ikke angiver, hvordan målet skal nås, eller hvad det vil komme til at koste.

Så er det blot varm luft. Det gælder uafhængigt af, hvad målsætningen er."

"Udover at det kommer til at gøre os fattigere, fører det også til det, som kaldes lækage. Hvis vi eksempelvis reducerer vores landbrugsproduktion i Danmark, enten fordi det besluttes politisk, eller fordi det bliver for vanskeligt for danske landmænd at konkurrere, betyder det ikke at produktionen forsvinder. Efterspørgslen er der jo stadig. Varerne vil blot blive produceret i et andet land.

Da danske landmænd er blandt de mest effektive i verden, vil det med stor sandsynlighed blive produceret med større CO2-udledning til følge. Resultatet er derfor, at den samlede CO2-udledning bliver større og Danmark bliver fattigere."

"Denne verdens fattige ønsker højere levestandard, og det er et helt rimeligt ønske. CO2-udledningen kan derfor ikke sænkes på verdensplan gennem ”sparevejen”. Det kan kun ske gennem teknologisk udvikling."

https://nyeborgerlige.dk/derfor-tilslutter-nye-borgerlige-s…
READ ALSO  Why Palestinians Owe Arabs an Apology