Nye Borgerlige via Facebook

KUN HALVDELEN AF PERSONALETS TID BRUGES SAMMEN MED BØRNENE

Vi er et af de lande, der har de højeste udgifter pr barn til pasning af før-skolebørn – kun overgået af Norge og Luxembourg.

Og jeg tror, at vi er mange, der gerne vil prioritere vilkårene for vores børns højt.

Men medarbejderne i danske daginstitutioner bruger alt for meget tid på møder og administration.

Undersøgelser viser, at medarbejderne kun bruger cirka halvdelen af deres arbejdstid sammen med børnene.

Det er en uanstændig prioritering af tid og ressourcer.

Hvis pædagogerne i danske daginstitutioner brugte blot 6% mindre af deres samlede arbejdstid på møder og administrative opgaver, så ville det frigive ekstra tid til samvær med børnene svarende til ca 5.500 pædagoger årligt.

Det er 1.500 pædagoger mere end de 4.000, som BUPL vil have ansat ekstra.

Det, synes jeg, er værd at tænke over, når forældre i dag demonstrerer for, at vi skal bruge endnu flere penge på at ansætte pædagoger til daginstitutionerne.

Løsningen er ikke flere penge eller flere ansatte.

Løsningen er en anstændig prioritering af danskernes penge, så flere af de mange penge, vi allerede betaler til at få passet på vores børn, bliver brugt på reel tid med børnene.READ ALSO  Economic recovery slows down as new restrictions bite, data shows