News

Kontrol på Grenaa Havn – flest lastbiler i fin form

By  | 

Via Politiet

Politiets Tungvognscenter Nord (TCN) stod onsdag den 28. august 2019 ved middagstid bag en kontrolaktion på havnen i Grenaa. Her blev 20 lastbiler set nøje efter i sømmene af politiet. De 16 bestod uden fejl og mangler, mens fire køretøjer måtte sigtes for 21 overtrædelser.

”Vi fokuserede denne gang på indgående færgetrafik, hvor vi grundigt undersøgte, om godslov og køre-/hviletidsbestemmelser var overholdt – det vil sige, om papirerne var i orden, og chaufføren dermed lovligt kunne føre køretøjet. Det er grundstammen i vores kontroller,” forklarer politikommissær Claus Kjær-Pedersen om onsdagens aktion.

 

Hjullås og 52.000 kroner i bøde

Sigtelserne omhandler bl.a. en udenlandsk lastbilchauffør, som kørte uden førerkort i lastbilens takograf. Da patruljen fandt ud af dette, blev der efterfølgende opdaget en del følgeovertrædelser af bestemmelserne omkring køre-/hviletid. Det resulterede i, at chaufføren og vognmanden skulle betale en samlet bøde på 52.000 danske kroner. Bøden kunne dog ikke betales med det samme, så politiet gjorde brug af hjullås, indtil bøden betales.

En anden udenlandsk vognmand havde heller ikke anvendt førerkort i lastbilens takograf. Dette blev også sanktioneret efter gældende regler.

 

Problemer med dokumentation og forsikring

De resterende overtrædelser gjaldt forskellige forhold, som relaterede sig til dokumentation eller forsikring. 

En tredje udenlandsk lastbil havde bl.a. ingen forsikring og havde ikke haft det siden februar måned. Bøden herfor blev betalt, og forsikringen blev fornyet, inden politiet lod lastbilen køre videre.

Hos en fjerde udenlandsk lastbil var dokumentationen for lasten ikke fyldestgørende anført på fragtbrevene, hvorfor det også blev til en mindre bøde for denne overtrædelse. 

Derudover fandt politiet også en stjålet registreringsattest under aktionen.

READ ALSO  Is it ever OK to swear at work?

I alt beløb overtrædelserne under dagens kontrolaktion til ca. 75.000 danske kroner.

Tungvognscenter Nord dækker Nordjyllands, Midt- og Vestjyllands- og Østjyllands politikredse.

 

Pressens kontaktperson: 

Claus Kjær-Pedersen, politikommissær, TCN, Nordjyllands Politi, tlf. 4012 6286

 

Politiets Tungvognscenter Nord (TCN) foretog onsdag den 28. august 2019 en koordineret kontrol på havnen i Grenaa.

 

Politiets Tungvognscenter Nord (TCN) foretog onsdag den 28. august 2019 en koordineret kontrol på havnen i Grenaa. En bøde på 52.000 kroner kunne ikke betales med det samme. Derfor gjorde politiet brug af hjullås.

 


Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret