Via Danmarks Statistik

Lægebesøg mv. 2019

Allerede længe inden COVID-19 ramte landet, havde befolkningen taget e-kommunikation med almen læge til sig. I løbet af perioden 2009-2019 var andelen af personer, der benyttede sig af den elektroniske kontakt med deres læge, steget. Mens 11,7 pct. af befolkningen kontaktede almen læge via e-kommunikation i 2009, var det 35,7 pct. i 2019. Omvendt var andelen af personer, der i samme periode havde kontaktet almen læge via telefonkonsultationer faldet fra 66,0 pct. i 2009 til 55,5 pct. i 2019, men andelen lå dog fortsat på et højere niveau end e-kommunikation. Overordnet set har det samlede antal kontakter til almen læge stort set været uændret i perioden, med cirka 41 mio. kontakter pr år. E-kommunikation dækker konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, samt svar på laboratorieundersøgelser, mens receptfornyelse og tidsbestilling ikke er inkluderet.

Andel af befolkningen med kontakt til almen læge via telefon og e-kommunikationKilde: www.statistikbanken.dk/sygfam samt beregninger på baggrund af Sygesikringsregistret.

Flere kvinder har e-kommunikation med almen læge

Personer i alle aldre benytter sig af e-kommunikation med almen læge, dog er kvinder generelt mere aktive med den elektroniske konsultationsform end mænd. Størst kønsforskel i 2019 var blandt de 20-59 årige, mens der stort set ingen forskel fandtes blandt de 70-89 årige. Antallet af e-kommunikationer pr. person steg generelt med alderen, og fulgte hermed samme mønster, som de andre konsultationstyper til almen læge. Det skal bemærkes, at kommunernes plejepersonales e-kommunikation på vegne af borgerne, indgår i statistikken. Det kan være én af årsagerne til den store andel af de 80+åriges e-kommunikation. De 80+åriges kontakter til lægen via e-kommunikation udgjorde 13,7 pct. af det samlede antal e-kommunikationer til lægen i 2019, mens de udgjorde 5,0 pct. i 2009.

READ ALSO  3.100 flere lønmodtagere i november

Andel af befolkningen med e-kommunikation til almen læge, fordelt på alder og køn. 2019Kilde: Beregninger på baggrund af Sygesikringsregistret og Befolkningsregistret.

61,6 mio. kontakter med læger, speciallæger, tandlæger mv.

I 2019 var der i forhold til året før 1,6 pct. flere kontakter til almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut mv. I alt havde 5,4 mio. personer haft kontakt, og tilsammen haft 61,6 mio. kontakter. Til almen praktiserende læge var der 41,5 mio. kontakter i 2019, hvilket er en stigning på 1,3 pct. i forhold til året før. Heraf var der en stigning på 3,3 pct. i e-kommunikationer og et fald på 6,3 pct. i telefonkonsultationer. De offentlige udgifter (eksklusive medicintilskud mv.) var 15,7 mia. kr. – en stigning på 1,7 pct. i forhold til året før.