Konservative Folkeparti via Facebook

Vil børnenes minister sørge for højere tobakspriser, så færre børn starter med at ryge?

Vi vil tvinge regeringen til at hæve prisen på cigaretter. Tobak er indiskutabelt en dræber. Derfor skal en pakke cigaretter koste 60 kroner eller derover. Der skal være en markant stigning i prisen, så det får en effekt på særligt vores børn.

Enig?

Konservative fremsætter forslag om cigaretpris på mindst 60 kroner

TOBAKSAFGIFT: De Konservative vil tvinge regeringen til at hæve tobaksafgiften, så prisen for en pakke cigaretter stiger til mindst 60 kroner.


READ ALSO  China launches robotic mission to haul Moon rocks back to Earth, first in over 40 years