Via Integrationsministeriet

Kommunale læringsforløb om god praksis i æresrelaterede sager understøtter og styrker kommunernes juridiske praksis ved behandlingen af sager om æresrelaterede konflikter og udbreder viden om de konkrete redskaber, der er til rådighed i lovgivningen, som både kommuner og andre aktører bør være opmærksomme på.

Et kommunalt læringsforløb giver adgang til en fuld læringsdag med Ankestyrelsen samt et læringsnotat med styrker og anbefalinger til kommunen. Læringsdagen tager udgangspunkt i tre konkrete sager, der indeholder en æresrelateret problemstilling. Kommunen udvælger og anonymiserer selv sagerne, hvorefter Ankestyrelsen planlægger og gennemfører læringsdagen og -notatet med udgangspunkt heri.

Målgruppen for et læringsforløb med Ankestyrelsen er kommunale afdelinger, der har myndighedsansvar for sager, hvor en æresrelateret konflikt kan være en del af problemstillingen.

Ansøgningsprocessen

Kommunen udfylder skema til ansøgning om et læringsforløb og fremsender det elektronisk sammen med evt. bilag til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på følgende e-mail: [email protected].

Frist for ansøgning er den 14. december 2020 kl.11.00. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive behandlet.

Alle ansøgninger bliver behandlet samlet efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgerne kan forvente svar senest 2 uger efter fristens udløb.

Ansøgningskriterier og læringsforløbet er nærmere beskrevet i vejledning til ansøgning om læringsforløb.

Ansøgningsskema og vejledning til ansøgning

Skema til ansøgning om et kommunalt læringsforløb om god praksis i æresrelaterede sager (Word)

Vejledning til ansøgning om et læringsforløb (Word)

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til ansøgningen eller læringsforløbet kan rettes til SIRI på e-mail: [email protected] – Kontor for Forebyggelse og Medborgerskab, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).READ ALSO  Anne og Peter topper navnelisterne