Via Dansk Industri


Næsten 7 ud af 10 af landets kommunaldirektører mener, at et øget samarbejde med private virksomheder kan være med til at optimere og kvalitetsudvikle opgavevaretagelsen i kommunerne. De seneste 10 år har konkurrenceudsættelsen dog stået næsten stille.

Et markant flertal af landets kommunaldirektører mener, at der er muligheder for at optimere driften i deres respektive kommuner gennem et øget samarbejde med private virksomheder. I en undersøgelse foretaget af DI, angiver 67 pct. af kommunaldirektørerne, at de i høj eller nogen grad ser et øget samarbejde med private virksomheder som en måde at optimere og kvalitetsudvikle kommunens opgavevaretagelse.

READ ALSO  Samfundet har brug for bankerne – og ikke for at køre en hetz på dem