Via Danmarks Statistik

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. marts 2020

COVID-19 lukningen af Danmark har haft en markant indflydelse på antallet af overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. Antallet af overnatninger i marts faldt samlet med 959.500 svarende til 59 pct. i forhold til marts 2019. For hoteller alene var faldet 726.600 svarende til 63 pct. Vandrerhjem og feriecentre faldt med hhv. 58 og 53 pct. mens campingpladser faldt med 34 pct. Campingpladserne blev på grund af deres udendørs faciliteter samt fastliggere formentlig ikke påvirket i samme grad af manglende turister, som de andre overnatningsformer.

Overnatninger i marts i Danmark fordelt efter overnatningsformKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Fald fra februar til marts, når der korrigeres for sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving faldt antallet af overnatninger i alt i Danmark med 62,2 pct. i marts 2020 sammenlignet med februar 2020.  

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2019-2020 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

 

Jan.- mar./
okt.- dec.

Mar./
feb.

 

1.000

 

pct.

I alt

1966,6

1940,2

1981,5

1940,4

1958,7

741,3

 

-21,2

-62,2

Hoteller

1450,4

1431,1

1447,5

1424,1

1438,8

516,3

 

-21,9

-64,1

Feriecentre

335,9

317,8

347,4

333,0

335,9

146,2

 

-18,6

-56,5

Vandrerhjem

180,2

191,3

186,6

183,3

184,1

78,8

 

-20,1

-57,2

Overnatninger, faktiske tal
 

Marts

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2019

2020

 

2019

2020

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1633,9

674,4

-59

4275,7

3371,7

-21

Heraf danske

1077,2

487,1

-55

2804,4

2233,1

-20

Øst for Storebælt

889,8

343,3

-61

2334,8

1844,9

-21

Vest for Storebælt

744,0

331,1

-56

1940,9

1526,9

-21

Hoteller mv.

1157,7

431,1

-63

2991,6

2341,5

-22

Heraf danske

720,8

287,8

-60

1842,1

1452,8

-21

Øst for Storebælt

698,8

255,1

-64

1803,8

1430,6

-21

Vest for Storebælt

458,8

176,1

-62

1187,7

910,9

-23

Feriecentre

198,3

93,9

-53

622,8

527,1

-15

Heraf danske

175,3

85,9

-51

550,4

466,7

-15

Øst for Storebælt

46,1

21,6

-53

149,9

126,4

-16

Vest for Storebælt

152,2

72,3

-52

472,9

400,7

-15

Campingpladser

135,5

89,5

-34

286,3

216,5

-24

Heraf danske

117,6

80,0

-32

251,5

190,6

-24

Øst for Storebælt

36,7

23,4

-36

90,0

62,5

-31

Vest for Storebælt

98,7

66,1

-33

196,3

154,1

-22

Vandrerhjem

142,4

59,9

-58

375,0

286,7

-24

Heraf danske

63,4

33,4

-47

160,4

123,0

-23

Øst for Storebælt

108,2

43,3

-60

291,0

225,5

-23

Vest for Storebælt

34,3

16,6

-52

84,0

61,2

-27READ ALSO  Nye økonomiske reformer kræver mere tid og regnekraft