Via DR Penge

Magistrenes og psykologernes pensionskasse, MP Pension, skal ikke nøjes med at stoppe aktieinvesteringer i fossile selskaber – det skal også være slut med at yde lån til de samme virksomheder.

Det er resultatet af en anbefaling, som netværket Ansvarlig Fremtid i weekenden sikrede et snævert flertal for på pensionskassens generalforsamling – imod bestyrelsens anbefaling.

– Bestyrelsen har meldt ud, at man ville holde op med at investere i fossilselskaber. Det er rigtig fint. Men beslutningen har kun omfattet investeringer i aktier, hvor vi synes, at man burde have den samme politik i forhold til obligationsinvesteringer, siger talsperson Thomas Meinert Larsen.

Sorte lån for 1,5 milliarder kroner

MP Pension, der er en medlemsejet pensionskasse for 130.000 magistre, gymnasielærere og psykologer, besluttede sidste år at droppe ejerskabet i virksomheder med en omsætning på over 25 procent fra kul, olie og tjæresand.

Men efter at have gennemgået pensionskassens portefølje af virksomhedsobligationer, fandt Ansvarlig Fremtid yderligere investeringer for 1,5 milliarder kroner i fossilselskaber.

Blandt andet er der udlån for 328 millioner kroner til Petroelos Mexicanos, Pemex, og for 125 millioner kroner til brasilianske Petrobras på den liste, der også tæller russiske Gazprom.

READ ALSO  Will Biden 'Extinguish' The Dollar?

– Vi synes ikke, det er sammenhængende, hvis man ikke har den samme politik over for obligationsinvesteringer i de samme selskaber. Det var det, vores forslag gik på på generalforsamlingen, fastslår Thomas Meinert Larsen.

Bestyrelsesformand: Vi er enige

Over de næste tre år frasælger MP Pension aktierne i mere end 1.000 selskaber – uden at det ifølge pensionskassen vil gå ud over afkastet til medlemmerne.

Bestyrelsesformand Egon Kristensen fortæller, at der allerede var lagt op til, at obligationerne skulle have samme eftersyn som aktierne i fossilselskaber.

Det skulle blot først være sket, når frasalget af aktier var gennemført. Derfor var der heller ikke noget drama omkring flertalsbeslutningen på generalforsamlingen, fortæller han.

– Vi er enige om intentionerne i forslaget, for det flugter med det, vi har lagt op til i forvejen. Vi havde blot bedt om lidt længere tid til det. Men den tålmodighed havde generalforsamlingen ikke, så det tager vi til efterretning, siger Egon Kristensen.

Flere pensionskasser i kikkerten

Ansvarlig Fremtids kampagne i pensionssektoren retter sig særligt mod investeringer i selskaber, der ikke hjælper til at nå FN’s klimamål.

Og derfor kan en lang række medlemsejede pensionskasser se frem til, at netværket vil forsøge at overbevise flertallet om, at en mere grøn investeringsprofil er vejen frem.

For eksempel deltager repræsentanter fra netværket i generalforsamlingen hos Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger her til aften.

Senere kommer turen til blandt andre Arkitekternes Pensionskasse, Juristerne og Økonomernes Pensionskasse, JØP.

– Det ligger os meget på sinde at de investeringer, man laver, er i selskaber, der har en forretningsstrategi, der understøtter målene i Paris-aftalen. Hvis de modarbejder aftalen eller laver lobbyarbejde mod den, så skal de frasælges, siger Thomas Meinert Larsen.

READ ALSO  China's 2020 per capita disposable income doubles from 2010 level

Etik og afkast går hånd i hånd

Hvor går grænsen for etiske investinger i forhold til, at pensionsindbetalerne skal sikres et godt afkast?

– Vi vil gerne værne om, at vi sikrer fornuftige og høje afkast. Men det giver ingen mening, at man investerer i noget, som man dybest set ikke ønsker skal være succesfuldt, siger Thomas Meinert Larsen.

– Hvis alle vores investeringer i kul, olie og gas skulle vise sig at blive guldgruber fremover, så betyder det, at vi står over for en fremtid med meget voldsomme klimaforandringer, som blandt andet vil medføre ringere afkast på alle andre investeringer, siger han.

Ansvarlig Fremtid har også kampagner rettet mod kommuner, universiteter og forsikringsselskabers investeringer i fossilselskaber.