Via DR Penge

– Både direkte, men også ad bagdøren vedm at danske virksomheder, der for eksempel leverer komponenter til amerikanske virksomheder, der eksporterer til Kina, mister ordrer, siger Kim Blindbæk.

I sidste ende er udviklingen i Kina med til at spænde ben for de senere års fremgang i beskæftigelsen i Danmark, lyder det fra Jan Størup Nielsen fra Nordea.

– Jeg mener, at vi kan se det ved, at den procentvise fremgang i de månedlige beskæftigelsestal er halveret i forhold til sidste år. Så beskæftigelsen bremser op, og ledigheden falder ikke længere, som den har gjort det tidligere, siger Jan Størup Nielsen.

– Danske virksomheder er også betydelig mere pessimistiske end tidligere, når de bliver spurgt til deres forventninger til fremtiden.

Nabolande er hårdere ramt

Skal Nordeas chefanalytiker pege på noget positivt ved situationen, så er det, at dansk økonomi ikke er ligeså hårdt ramt af de sløje vækstrater i Kina som vores nabolande, Sverige og Tyskland.

– De klassiske industrivarer som biler og store maskiner oplever en hurtigere opbremsning, når det går mindre godt i Kina. Men i Danmark eksporterer vi meget grøn teknologi og medicin til Kina, som ikke i ligeså høj grad er ramt, siger Jan Størup Nielsen.READ ALSO  Bello - Peru’s politics of destruction, and creation | The Americas