Via DR Penge

Også Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker i Sydbank og følger Jyske Bank, er overbevist om, at flere banker vil følge i hælene på Jyske Bank.

– Fakta er, at andre banker har samme problem som Jyske Bank. De vil formentlig også nå frem til den konklusion, at de negative renter er af mere permanent karakter. Presset er nu så stort, at jeg ikke vil blive overrasket, hvis andre banker følger trop, siger han.

Hr. og fru Jensen behøver dog ikke at frygte, at de skal betale penge for at have penge stående i banken. De to eksperter er nemlig enige om, at det kun vil være velhavende kunder, som vil opleve negative indlånsrenter.

– Det er kunder, der agerer professionelt, som Jyske Bank vil ramme. 7,5 millioner kroner er en relativt høj grænseværdi for, hvornår banken sætter ind med en negativ rente. Efter min vurdering kunne man godt sætte ind væsentligt tidligere. For eksempel ved tre millioner kroner, siger Lars Krull.

Men længere ned tror han ikke på, at grænsen kommer.

Og bankerne er ifølge Lars Krull ikke interesserede i, at kontanterne igen vinder indpas i samfundet.

Signal til rige kunder

Udover at tjene flere penge er årsagen til, at Jyske Bank indfører negative renter for private, at banken vil sende et signal til velhaverkunderne.

– Jyske Bank ønsker ikke, at de meget rige kunder skal udnytte bankens position. Der findes kunder, som ikke vil tage risiko. De ejer i dag obligationer, som giver et negativt afkast. Banken frygter, at kunderne begynder at sælges deres obligationer og i stedet placerer dem i banken til nul kroner i rente, siger Lars Krull.

Når Jyske Bank og de andre banker placerer kundernes penge i for eksempel Nationalbanken, er det til -0,65 procent i rente. Bankerne taber altså penge, når kunderne har penge stående i banken.

Præcis hvor mange privatkunder, der nu skal betale negative renter i Jyske Bank, har banken ikke svaret på. Men ifølge den ordførende direktør, Anders Dam, vil det være meget få kunder, der skal betale.