Via DR Penge

Som den første danske bank beder Jyske Bank nu sine mest velhavende privatkunder om at betale for at have penge stående i banken. Den negative rente indføres kun for kunder, som har mere end 7,5 millioner kroner i banken.

– Forrentningen af indlån herudover aftales individuelt med banken. Indgås der ikke en aftale, er rentesatsen -0,6 pct., udtaler Anders Dam, der er ordførende direktør i Jyske Bank, i forbindelse med regnskabet.

Jyske Bank er altså den første danske bank, som indfører negative renter over for private. Men de fleste banker har allerede i dag indført negative renter for deres erhvervskunder.

Den negative rente indføres, fordi Jyske Banks kunder i stigende grad har mange penge til at stå i banken.

– Da Jyske Bank har et markant og stigende indlånsoverskud på privatkunder og dermed store udgifter hertil, indfører Jyske Bank et maksimum på 7,5 mio. kr. på privatkunders anfordringsindlån til en rente på 0%, udtaler Anders Dam.

Negative renter er permanent

Derudover peger banken på, at vi nu har haft negative renter i Danmark så længe, at det ‘synes nu at være af en mere permanent karakter.’ Jyske Bank forventer altså, at de negative renter vil vare ved i mange år fremad.

Udmeldingen om indførelsen af negative renter kommer sammen med Jyske Banks regnskab for andet halvår af 2019, der netop er præget af faldende renteindtægter.

Danskerne har flere penge i banken

Det er ikke kun Jyske Bank, der oplever, at kunderne har flere penge til at stå i banken. Generelt har vi danskere flere penge til at stå i banken, viser tal fra Nationalbanken.

Ved udgangen af april var de samlede opsparinger i de danske banker på 921 milliarder kroner. Der er tale om en stigning fra 875 milliarder kroner for et år siden.

Lidt over halvdelen af pengene – helt præcist 55 procent eller 507 milliarder kroner – står til en rente på nul procent. For et år siden var andelen af penge til nul procent i rente på 51 procent.