På baggrund af teledata-sagen har justitsminister Nick Hækkerup besluttet at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe. Gruppen får et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af de konkrete straffesager, der er omfattet af teledata-sagen. Justitsministeren har samtidig bedt rigspolitichefen og rigsadvokaten om en samlet redegørelse for forløbet. Endelig igangsætter ministeren et review af de it-systemer i politiet og anklagemyndigheden, der opbevarer og behandler bevismateriale.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Teledata-sagen handler om vores tillid til retssystemet. Vi skal kunne stole på, at ingen uskyldige dømmes. Og vi skal kunne regne med, at skyldige ikke går fri. Der er sat grundlæggende spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som politiet og anklagemyndigheden anvender i straffesager. Det er en meget alvorlig situation.

Der er behov for uvildige øjne, når myndighedernes fejl har slået skår i vores tillid. Derfor har jeg besluttet at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe, der får et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes sagsgennemgang. Samtidig skal rigspolitichefen og rigsadvokaten redegøre for hele forløbet. Jeg forventer, at alle fejl nu kommer frem i lyset og bliver håndteret åbent og ordentligt.”

Den uafhængige kontrol- og styregruppe skal bestå af en landsdommer (formand), to forsvarsadvokater, en strafferetsprofessor og en efterforskningsekspert. Herudover skal de uvildige eksperter have fuld adgang til at antage ekstern bistand som f.eks. it-eksperter.

Samtidig skal rigspolitichefen og rigsadvokaten redegøre for alle relevante forhold i teledata-sagen, herunder tidsforløbet. Redegørelsen skal være færdig senest den 6. september 2019 og vil i forlængelse heraf blive oversendt til Folketingets Retsudvalg. Der vil i den forbindelse også blive redegjort for forløbet for så vidt angår Justitsministeriets departement.

READ ALSO  Chaos erupts after all cargo staff at Shanghai airport ordered to undergo testing following detection of Covid-19 cases (VIDEOS)

Endelig iværksættes der et review af opbevaring og behandling af bevismidler (f.eks. DNA-profiler og fingeraftryk) i politiets og anklagemyndighedens it-systemer, herunder af de kontrolforanstaltninger myndighederne har etableret. Hvis reviewet afdækker fejl, skal de straks udbedres. Der vil blive inddraget ekstern bistand ved reviewet.

Brevet til Retsudvalget

Bilag 1: Kommissorium

Bilag 2: Håndtering af sager

Brevet til rigspolitichefen og rigsadvokaten

 

Baggrund

Rigsadvokaten sendte den 13. juni 2019 et brev til Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater, hvori Rigsadvokaten orienterede om, at Rigspolitiet havde konstateret en systemfejl i det it-program, som politiet anvender til at konvertere såkaldte rådata fra teleselskaberne i forbindelse med indhentning af teleoplysninger i straffesager. Brevet blev samtidig sendt i kopi til Domstolsstyrelsen.

Rigspolitiet har oplyst, at fejlen i it-systemet blev rettet den 8. marts 2019, hvor der ligeledes blev indført en manuel kontrolprocedure.

Rigspolitiet vurderer, at det er nødvendigt at gennemgå alle sager, hvori der er indhentet teleoplysninger, i perioden fra 2012 til 8. marts 2019. Rigspolitiet vurderer, at der er tale om ca. 10.700 sager.

Rigspolitiet har den 30. juni 2019 oplyst, at Rigspolitiet desuden i perioder fra visse teleselskaber har modtaget mangelfulde rådata om kommunikation ved brug af nyere samtaletjenester mv. Det har medført, at sådanne rådata har manglet i konkrete straffesager.

Journalister kan kontakte presse- og kommunikationsrådgiver Daniel Durst-Andersen 2090 6838Via Justitsministeriet