Erhvervsstyrelsen anmeldte i februar 2017 den danske virksomhed Dan-Bunkering for at have overtrådt EU’s sanktionsliste mod Syrien. Justitsminister Nick Hækkerup har fra Rigsadvokaten modtaget en redegørelse om sagens håndtering, som han i dag har oversendt til Folketinget. Rigsadvokaten har fundet det lange sagsforløb meget beklageligt.

 

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Jeg ser med stor alvor på sagen, og jeg har noteret mig, at der har været tale om et meget langstrakt forløb, hvilket er meget utilfredsstillende. Det er politiets og anklagemyndighedens ansvar at sikre, at der i så alvorlige sager er vedvarende fremdrift i efterforskningen. Det ansvar har politiet og anklagemyndigheden ikke levet op til i denne sag. Samtidig rejser redegørelsen en række spørgsmål om politiets og anklagemyndighedens håndtering af sagen, som skal afdækkes yderligere. Jeg har derfor besluttet, at Rigsadvokaten skal lave en udbygget redegørelse om sagen.”

 

Rigsadvokaten skal aflevere den udbyggede redegørelse om sagen senest den 14. august 2019.

 

Læs redegørelsen fra Rigsadvokaten her.

Læs justitsministerens brev til Folketingets Retsudvalg her.Via Justitsministeriet

READ ALSO  Trier car-ramming apparently was ‘on purpose,’ officials say, as 5, including child, confirmed dead