Der skal ske langt mere for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, varsler justitsminister Nick Hækkerup. Det sker efter, at Statsrevisorerne i dag har offentliggjort Rigsrevisionens beretning om Statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme fra 2016 til 2018. Her vurderes det, at indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme ikke har været effektiv. En kritik som justitsminister Nick Hækkerup tager særdeles alvorligt.

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Statsrevisorenes kritik bekræfter billedet af, at den samlede indsats mod hvidvask og terrorfinansiering simpelthen ikke har været god nok. Derfor er der også sket en styrkelse af SØIK, ligesom regeringen for nylig har oprettet et nyt forum, hvor myndighederne skal udveksle oplysninger om de her sager. Men vi må erkende, at det langt fra er nok. Derfor har jeg tidligere sagt, at der er brug for en reform af indsatsen mod den økonomiske kriminalitet, og det handler også om at se på, om der er de rette ressourcer. Alt det vil være et centralt tema under de kommende forhandlinger om politiets og anklagemyndighedens økonomi.”

Justitsministeren har inviteret Folketingets partier til et politisk forløb om politiets og anklagemyndighedens økonomi, der er startet i januar, som skal munde ud i en ny flerårsaftale for de kommende fire år.

Dertil kommer, at der er lanceret en række tiltag for at skærpe indsatsen mod økonomisk kriminalitet herunder hvidvask og terrorfinansiering. Det er siden efteråret 2018 blevet besluttet at styrke SØIK med i alt ca. 85 årsværk, og justitsministeren har for nylig oprettet en ny operativ myndighedsgruppe med blandt andet deltagelse af Skattestyrelsen, PET og hvidvasksekretariatet, som skal styrke myndighedernes håndtering af sager om hvidvask og terrorfinansiering.

Desuden har justitsministeren fremsat et lovforslag, der skal styrke kontrollen med, at indsamlinger ikke bruges til hvidvask og terrorfinansiering. 

READ ALSO  Berlin has no obligation to ensure US doesn’t commit war crimes with drone strikes from Germany, court rules

På baggrund af Rigsrevisionens beretning vil Justitsministeriet redegøre over for Statsrevisorerne for de foranstaltninger, der vil blive foretaget for at imødekomme kritikpunkterne i beretningen.

 

Pressekontakt: Christina Raabæk 30710470

 

 Via Justitsministeriet