Midlerne er hentet fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje, der har til formål at støtte lokale initiativer mod kriminalitet.

Projektet hos Vestsjællands Brandvæsen uddanner unge i alderen 13-16 år i bl.a. brand og redning.

Formålet med projektet er at give de unge en brandkadetuddannelse, hvor de får lov at prøve blandt andet førstehjælp, røgdykning og apparatbrug. Uddannelsen kan være med til at give de unge selvværd og nye kompetencer og derved øge deres mulighed for at indgå i uddannelse og beskæftigelse. Samtidig er formålet at mindske de unges risiko for at blive involveret i uhensigtsmæssig adfærd og kriminalitet.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

Unge, der risikerer at komme på kant af samfundet, skal hjælpes væk fra det kriminelle spor så tidligt som muligt i deres liv. Det kan vi blandt andet gøre med tidlige forbyggende indsatser, hvor vi kan fange unge, der har personlige udfordringer og mangler selvtillid. Derfor er jeg meget glad for, at vi støtter Vestsjællands Brandvæsens projekt ’Trygge opmærksomhedsfællesskaber’, som uddanner unge brandkadetter og hjælper dem væk fra kriminalitet.”

 

Pressekontakt: Christina Raabæk 30710470Via Justitsministeriet

READ ALSO  Move along, nothing to see here: Australian government insists ‘incidental’ collection of COVIDSafe data didn’t violate privacy