Jordbrugets investeringer styrtdykker i 2018

Via Danmarks Statistik

Jordbrugets investeringer 2018

Jordbrugets investeringer faldt markant i 2018 i forhold til året før, nemlig med 15 pct. målt i faste priser, dvs. renset for inflation. Faldet rammer både investeringer i bygninger og maskiner. Fx faldt investeringerne i svinestalde med 17 pct. Med faldet i 2018 fortsætter den faldende tendens, som begyndte i 2014. I forhold til 2013 var jordbrugets investeringer i 2018 faldet med over en tredjedel.

Jordbrugets bruttoinvesteringer i faste priser (2015-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4.

Dårlig økonomi presser jordbruget i 2018

2018 var i det hele taget et skidt år for jordbruget økonomisk set med både tørke og lave priser på animalske produkter. Derfor kan mange landmænd have været nødt til i 2018 at udskyde ellers påtrængende forbedringer til senere.

Afskrivningerne overstiger investeringerne

Jordbruget har i en årrække haft negative nettoinvesteringer, som opstår når afskrivningerne overstiger bruttoinvesteringerne. Afskrivningerne kan opfattes som slid på maskiner og bygninger samt økonomisk og teknologisk forældelse. Læs mere om jordbrugets økonomi 2018 i Nyt Fra Danmarks Statistik 268 2019.

Jordbruget stod for 1 pct. af alle investeringer i Danmark

Jordbrugets investeringer er blot en lille del af alle investeringer i Danmark, som i 2018 beløb sig til 500 mia. kr. – rundt regnet ¼ af bruttonationalproduktet. Jordbrugets bidrag hertil er blot lidt over 1 pct. Investeringer omfatter ikke blot virksomhedernes køb af maskiner og udstyr men tillige boligbyggeri, anlæg, software, forskning og udvikling. Flere tal for det danske nationalregnskab kan ses på www.statistikbanken.dk/2441.

Jordbrugets investeringer i pct. af alle investeringerKilde: www.statistikbanken.dk/nan1 og www.statistikbanken.dk/jb4.READ ALSO  Flere detailvirksomheder sælger via internettet