Tirsdag og onsdag holder Nordisk Ministerråd for miljø og klima møde i Reykjavik. På dagsordenen er blandt andet plastik i havene og biodiversitet.

De nordiske ministre på miljø- og klimaområdet samles i de kommende to dage i Reykjavik. Her skal de blandt andet drøfte plastik i havene og en fælles nordisk opfordring til biodiversitetskonvention om en ambitiøs strategi efter 2020. Desuden deltager Jakob Ellemann-Jensen i et ministerpanel, der drøfter bæredygtig livsstil med unge ved en nordisk ungdomskonference.

– Vi har enormt meget til fælles med de øvrige nordiske lande, og vi står meget stærkere ved at blive enige på dagsordener, som ikke stopper ved den danske grænse. Håbet er, at vi kan tage nogle ambitiøse første skridt på store problemstillinger som biodiversitet og plastik i havene, siger miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ud over at deltage i Ministerrådsmødet besøger miljø- og fødevareministeren en af Islands største virksomheder, Marel, som laver innovative og bæredygtige løsninger til fødevarevirksomheder.   

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.:  22130834, e-mail: malek@mfvm.dkVia Miljø- & Fødevareministeriet

READ ALSO  8 key findings about Catholics and abortion