Via Integrationsministeriet

Hvem er berørt af negativ social kontrol og, hvilke konsekvenser har det for den enkelte at blive udsat for kontrol og pres, nogle gange i årevis? Som kommunal fagperson er det vigtig at vide hvem der kan være berørt af negativ social kontrol, da det er forudsætningen for både at forebygge og håndtere konkrete sager. Det er også vigtigt at kende til de konsekvenser kontrollen kan have for den enkelte, da det kan hjælpe til at sætte ind med den rette indsats, på det rette tidspunkt.

På forårets netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol ser vi nærmere på målgrupperne og konsekvenserne af kontrollen. Vi dykker også ned i, hvordan kommunale fagpersoner kan samarbejde om de ofte komplekse sager, der kræver god koordination mellem kommunens forvaltninger.

Tid, sted og tilmelding

Netværk i Østdanmark

Hvornår: Den 10. marts 2020, kl. 08.45 – 15.00.
Hvor: Furesø Kommune

Tilmelding til mødet i Østdanmark: https://www.tilmeld.dk/10marts2020-netvaerksmoede-oestdanmark

Netværk i Vestdanmark

Hvornår: Den 11. marts 2020, kl. 08.45 – 15.00.
Hvor: Randers Kommune

Tilmelding til mødet i Vestdanmark: https://www.tilmeld.dk/11marts2020-netvaerksmoede-vestdanmark

Tilmeldingsfrist den 6. marts 2020

Om netværket

Der afholdes to årlige netværksmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere, der møder æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Netværket er etableret som led i den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2016.

READ ALSO  Grundskolernes andel af de samlede udgifter stiger