Cupertino, Californien – 17. februar 2020 – I forbindelse med sundhedssektorens fortsatte bestræbelser på at bekæmpe coronavirussen (COVID-19) går vores tanker til de lokalsamfund og personer, som er dybt berørte af sygdommen, og til alle dem, der arbejder i døgndrift for at behandle de syge og forhindre, at smitten breder sig. Apple har tidligere givet tilsagn om en donation, og nu mere end fordobler vi beløbet som hjælp til denne historiske indsats for folkesundheden. 

Da vi udsendte vores kvartalsorientering den 28. januar 2020, var den baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt, samt vores bedste skøn i forbindelse med kinesernes tilbagevenden til arbejdet efter det forlængede kinesiske nytår, der sluttede den 10. februar. Arbejdet er ved at blive genoptaget rundt om i landet, men vi oplever, at det går langsommere med at vende tilbage til normale forhold end forventet. Som følge heraf forventer vi ikke at kunne opfylde de salgsmål, som vi kom med for marts kvartal på grund af to væsentlige faktorer.

Den første er, at udbuddet af iPhone vil være midlertidigt begrænset på verdensplan. Selvom vores samarbejdspartneres produktionsfabrikker for iPhone er beliggende uden for Hubei-provinsen – og selvom alle disse fabrikker har genåbnet – starter produktion langsommere op, end vi havde forventet. Vores altafgørende prioritet er helbredet og sundheden for alle dem, der hjælper med at gøre disse produkter mulige, og vi arbejder tæt sammen og rådfører os med vores leverandører og folkesundhedseksperter i forbindelse med produktionsopstarten. Knapheden med hensyn til udbuddet af iPhone vil midlertidigt påvirke omsætningen på verdensplan. 

READ ALSO  ‘It was carnage’: Nigeria reels from bullets and brutality of protest crackdown

Den anden faktor er, at det har ramt efterspørgslen på vores produkter i Kina. Alle vores butikker i Kina og mange af vores partnerbutikker er blevet lukket. Dertil kommer, at butikker, som er åbne, har indskrænkede åbningstider og meget færre kunder. Vi genåbner gradvist vores detailbutikker og vil fortsætte med at gøre det løbende og på så sikker vis, som vi kan. Vores virksomhedskontorer og kontaktcentre i Kina er åbne, og vores onlinebutikker har hele tiden været åbne. 

Udenfor Kina oplever vi en stærk efterspørgsel på alle vores produkt- og tjenestekategorier og på linje med vores forventninger.

Situationen udvikler sig løbende, og vi vil komme med yderligere oplysninger på vores næste konferenceopkald om indtjening i april. Apple er grundliggende solid, og denne afbrydelse af vores aktiviteter er kun midlertidig. Vores første prioritet er nu og som altid vores medarbejderes, forsyningskædepartneres og kunders sundhed og helbred samt de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. Vi er dybt taknemmelige for det arbejde, som dem i forreste linje udfører under denne trussel mod folkesundheden.Via Apple