Via MyBanker

Dette skal du overveje inden du investerer

For mange kan det være et stort spring at kaste sig ud i kunsten at investere i aktier. Nye teknologiske løsninger har dog gjort det let at komme i gang, f.eks. via egen netbank. Det er i den forbindelse en fordel at have gjort sig nogle overvejelser inden du går i gang:

 

Hvordan vil du investere?

Vil du selv stå for det eller vil du have hjælp? Det koster penge at få hjælp, så du skal vurdere, om du får den omkostning dækket i form af højere afkast på de investeringer, som du får hjælp til.

 

Skal du købe aktier eller obligationer?

Aktier er meget poplære investeringer, og det er også med aktier, at du historisk har haft mulighed for at opnå størst afkast. De negative renter på obligationer gør, at de ikke er så attraktive lige nu. Du kan enten udvælge specifikke aktier, eller du kan vælge investeringsforeninger, som er en samling af aktier, der kan være sat sammen i forhold til branche, sektor, geografi, risiko, mv.

 

Passiv eller aktiv investering?

Du kan vælge at investere i en investeringsforening, der passivt følger et index, og hvor du ikke skal foretage dig noget. Investeringen giver det gennemsnitlige afkast for det pågældende marked. Du kan også investere aktivt ved at du enten selv eller en professionel rådgiver holder øje med aktier, som man tror vil stige mere end gennemsnittet og investerer i dem. Der er dog ikke garanti for at den aktive forvaltning giver et afkast, der overstiger omkostningerne ved den aktive forvaltning.

READ ALSO  COVID-19 Hits the Poor Harder, but Scaled-Up Testing Can Help – IMF Blog

 

Hvad er ETF?

De senere år er store udenlandske ETF’er, investeringsforeninger, også blevet attraktive, da de har meget lave omkostninger. ETF’er er sat sammen, så afkastet så vidt muligt følger et brancheindex. Det vil sige, at hvis det går godt i den branche, vil værdien af ETF’erne stige med den gennemsnitlige værdistigning i branchen.

 

Læs om investeringsforeninger her

 

Unoterede aktier

Det er også muligt at investere i unoterede aktier. Her skal man dog undersøge reglerne nøjere, da de ikke kan handles lige så frit som aktier, der er registreret på børsen.

 

Hvor stor er din risiko?

Når du investerer i aktier, kan det både gå op og ned. Derfor skal du være forberedt på at din investering i nogle perioder kan falde i værdi. En generel tommelfingerregel er, at jo kortere tid, der er til du skal bruge pengene, jo mindre risiko skal du løbe, da du ellers kan risikere at skulle sælge dine investeringer på et tidspunkt, hvor kursen på aktien ikke er så attraktiv.

Hvis din bank har indført negativ rente på dine indlånskonti, kan en investering, der giver et afkast omkring 0% være bedre end at have pengene stående på kontoen.

 

Hold øje med omkostningerne

Du investerer for at få din opsparing til at vokse. Men vær opmærksom på, at der er løbende administrationsomkostninger forbundet med investeringer. Og når du ikke kender afkastet på dine investeringer, er det vigtigt, at du kender omkostningerne, så du kan vurdere, om du er tilfreds med forholdet mellem afkast og omkostninger.

Tjek omkostningerne på din investeringsapp

READ ALSO  Money in the digital era

Hvor lang tid vil du investere dine penge?

Jo længere tidshorisont du har, jo højere risiko kan du tillade dig at tage, da der er tid til at indhente evt. tab. Når tidspunktet, hvor du får brug for pengene, kommer tættere på, skal du overveje at vælge mindre risikofyldte investeringer, for at reducere muligheden for at du får tab lige inden du skal sælge aktierne.