World Food Summit – Better Food for More People i København d. 29. og 30. august skal få regeringer, fødevareproducenter og andre fødevareaktører til at identificere de indsatser, der kan bringe kloden nærmere FN’s bæredygtighedsmål. Mogens Jensen, minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, er vært.

Når ministre, meningsdannere og madproducenter i slutningen af næste uge indtager København til World Food Summit, er det med en klar ambition fra dansk side: Den globale fødevareproduktion – og fødevareforbrug – skal være langt mere bæredygtigt. Ellers får det accelererende forbrug enorme konsekvenser for både klima, miljø og biodiversitet, når klodens voksende befolkning skal have mad på bordet.

– Vi ved fra forskere, at miljøaftrykket af fødevareproduktionen vil stige med mellem 50 og 90 procent frem mod 2050 på grund af befolkningstilvækst og indkomststigninger, medmindre fødevareproduktionen og forbruget bliver mere bæredygtig. Det problem skal vi tage alvorligt, understreger fødevareminister Mogens Jensen. I dagene 29. – 30. august er han vært ved World Food Summit i København.

– Hvis vi for alvor skal lette vores klimaaftryk på kloden, kræver det, at vi træffer nogle svære valg og beslutter, hvad og hvordan vi skal producere og forbruge fødevarer i fremtiden. Verdens landbrug og fødevareproduktion skal være klimavenlig. Vi er nødt til at handle, siger Mogens Jensen.

Han henviser som eksempel til den seneste rapport fra FN’s Klimapanel om ”Climate Change and Land”. Rapporten viser, at fødevaresektorens bidrag til menneskeskabte udledninger af drivhusgaser er på 21-37 % af de samlede menneskeskabte udledninger.

Ministeren vil blandt andet arbejde for, at ministerkollegerne fra de andre deltagerlande skriver under på, at de vil arbejde for en både sundere, mere sikker og mere bæredygtig fødevareproduktion.

READ ALSO  What's behind Germany's far-right AfD party slump in polls?

World Food Summit løber fra 29. august til 30. august, og vil blandt andet indeholde oplæg og debatter mellem politikere, forskere, erhvervsledere og meningsdannere. På den baggrund skal deltagerne på tværs af sektorer og kontinenter identificere ambitiøse indsatser, for eksempel i forhold til kost og ressourceeffektivitet.  

H.K.H. Kronprinsen overværer åbningen af topmødet.

Den politiske ramme om topmødet er FN’s Bæredygtighedsmål for 2030, der blev vedtaget af alle FN’s medlemslande i 2015. Bæredygtighedsmålene er et “call to action” fra alle lande, idet man anerkender, at en bred vifte af udfordringer er indbyrdes forbundet, og at den økonomiske vækst skal gå hånd i hånd med at tackle klimaændringer, at opnå sundhedsforbedringer og at udrydde fattigdom og sult. Fødevaresystemer berører omkring 12 ud af de 17 Bæredygtighedsmål.

Topmødet afholdes i Christiansborgs Landstingssal 29. august klokken 11:30-17:00 og fortsætter 30. august i Industriens Hus på H.C. Andersens Boulevard 18 fra klokken 08:30-15:30. Konferencen afsluttes med bl.a. konklusioner, tale af fødevareminister Mogens Jensen og en underskriftsceremoni.

Du kan læse hele programmet for World Food Summit 2019 her.

Pressen kan tilmelde sig konferencen på tlf. 2284 4834 eller på presse@fvst.dk.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jacob Haaning Andersen, Miljø- og Fødevareministeriet, Tlf. 2119 2750, e-mail: jahaa@mfvm.dkVia Miljø- & Fødevareministeriet