Via Integrationsministeriet

Integrationstræf 2019

Mere end 500 medarbejdere fra integrationsområdet i kommunerne var samlet i Odense til årets integrationstræf, der afholdes hvert år i samarbejde med KL. Fremtidens integrationstræf var temaet for i år.

Læs mere om budskaberne fra ministeren og drøftelserne her.


Vejledning til kommunale handlings- og beredskabsplaner

Hvad gør du som fagperson, når du møder en borger der er udsat for en æresrelateret konflikt eller oplever at deres liv bliver kontrolleret af andre? 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udarbejdet en vejledning til kommunale handlingsplaner og beredskabsplaner der understøtter og styrker kommunernes strategiske indsats, forebyggende arbejde og konkrete håndtering af sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs mere og hent vejledningen her.


Netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer myndighedssagsbehandlere i kommunerne til det næste møde i styrelsens netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Efterårets netværksmøde sætter fokus på, hvordan kommunerne kan styrke indsatsen på området, herunder organisering, nødvendige kompetencer, målgruppen – med fokus på voksne kvinder og de konkrete udfordringer, de kan stå overfor – samt eksempler på, hvordan nogle kommuner har arbejdet med at styrke deres indsats på området.

Læs mere og tilmeld dig her


Nyetableret ordning er kommet flyvende fra start

De kommunale sikkerhedskonsulenter yder rådgivning til borgere og fagpersoner i sager om æresrelaterede konflikter og har særligt fokus på risikovurdering og sikkerhedsskabelse. Sikkerhedskonsulenterne har med mere end 333 sager pr.1.august 2019 haft et travlt første år.

Læs mere om sikkerhedskonsulenterne og om hvad der kendetegner de sager de er inde i.

READ ALSO  Stor kommunal forskel på betaling af grundskyld

Helhedsorienteret indsats skal sikre at flere indvandrerkvinder kommer i beskæftigelse.

Hvis flere ikke-vestlige indvandrerkvinder skal i beskæftigelse, er der behov at arbejde helhedsorienteret og med fokus på de udfordringer der knytter sig til fx sprog, helbredsforståelse, patriarkalske kønsrolle- og familiemønstre og tilknytning til det omkringliggende samfund. Ofte er det nemlig denne type udfordringer der udgør barrierer for at kvinderne bliver en del af arbejdsfællesskabet.

15 kommuner har derfor fået i alt 69,9mio.kr. i støtte til at håndtere disse udfordringer og opbygge viden om, hvilke tiltag der virker.

Læs mere om indsatsen og se hvilke kommuner der får støtte. 


Repatriering

Repatrieringsteamet i SIRI har i løbet af september måned haft fokus på en landsdækkende indsats med afholdelse af syv regionale netværksmøder i Jylland, på Sjælland og Fyn. I alt deltog 80 kommuner, og omdrejningspunktet har været, hvordan man i kommunerne kan skabe en god og konstruktiv repatrieringsindsats for personer, der frivilligt ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Rækken af netværksmøder efterfølges af individuelle kommunebesøg af SIRIs repatrieringskoordinatorer, som skal understøtte og følge repatrieringsindsatsen i kommunerne. Herudover har SIRI udmeldt en pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering) målrettet landets kommuner. Puljens formål er at sikre, at udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab er opmærksomme på repatrieringsordningens muligheder med henblik på at sikre, at den enkelte har det bedst mulige grundlag for at træffe en eventuel beslutning om repatriering.


Kommunalt ledernetværk om integration
Efterårets møder i SIRIs kommunale ledernetværk om integration sætter særligt fokus på to områder – indsatsen for at få flygtninge- og indvandrerkvinder i job – og forebyggelse af social kontrol. Desuden præsenteres de foreløbige erfaringer med beskæftigelses- og integrationsambassadør projektet, som SIRI gennemfører i samarbejde med 36 kommuner.

Program efterår 2019

  • Frederikshavn Kommune 23. oktober 2019.
  • Haderslev Kommune 31. oktober 2019
  • København Kommune 6. november 2019

Hedensted Kommune 14. november 2019.

Læs mere og tilmeld dig her

READ ALSO  Afholdelse af indfødsretsprøven 25. november 2020