Socialdemokratiet via Facebook

Ingen danskere skal blive syge eller nedslidte af at passe deres arbejde.
Vi foreslår en ny ret til tidlig folkepension. Det vil være et nybrud, at pensionsalderen i Danmark dermed ikke vil være ens for alle.
At dem, der er nedslidte eller har været længst tid på arbejdsmarkedet, kan gå på pension tidligere end andre.
Vi synes, det er mere retfærdigt på den måde 🌹
READ ALSO  Will They Really Get Away With It?