Ingen ændringer i SIFI-bufferkrav for 2020

18-12-2019

Nyhed

Erhvervsministeren fastsætter årligt kapitalkrav (SIFI-bufferkrav) til systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) i Danmark, på Færøerne og i Grønland. For 2020 er der ikke ændringer til kravene.

Finanstilsynets har den 27. juni 2019 vurderet, at de udpegede SIFI’er i Danmark, på Færøerne og i Grønland fortsat opfylder kriterierne for at være SIFI’er.

De danske SIFI’er er således følgende: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit Realkredit A/S, Sydbank A/S, Spar Nord Bank A/S og DLR Kredit A/S. De tre færøske SIFI’er er P/F BankNordik, Betri Banki P/F og Norðoya Sparikassi. Den grønlandske SIFI er Grønlandsbanken.

 SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, der beregnes af Finanstilsynet i forbindelse med udpegningen af SIFI’er, fremgår af tabel 1, 2 og 3 nedenfor. SIFI-bufferkravene er uændrede for alle institutter.

 

Tabel 1 – SIFI-bufferkrav for 2020 for danske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

DLR Kredit A/S (1,9)

Spar Nord Bank A/S (2,0)

Sydbank A/S (3,1)

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Nordea Kredit Realkredit A/S (5,2)

Jyske Bank A/S (9,3)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Nykredit Realkredit A/S (18,9)

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

2,5 pct.

Kategori 5

35

Danske Bank A/S (36,1)

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2018. SIFI’ernes systemiskheden er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Tabel 2 – SIFI-bufferkrav for 2020 for færøske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Norðoya Sparikassi (5,7)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Betri Banki P/F (19,2)

P/F BankNordik (23,4)

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

2,5 pct.

Kategori 5

35

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2018. SIFI’ernes systemiskheden er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

READ ALSO  Staff Concluding Statement of the 2020 Article IV Mission

Tabel 3 – SIFI-bufferkrav for 2020 for den grønlandske SIFI

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Grønlandsbanken (8,8)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

2,5 pct.

Kategori 5

35

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2018. SIFI’ernes systemiskheden er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Kravene skal sikre, at SIFI’er i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

SIFI-bufferkravene er forskellige for de enkelte SIFI’er og afhænger blandt andet af omfanget af indlån og udlån. SIFI-kravene er fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Erhvervsministeren vurderer hvert år SIFI’ernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed.

 

Kontaktperson: Ulrik Scheibye, 91 33 70 17.