EU-HARMONISERET FORBRUGERPRISINDEKS APRIL 2019

I april faldt inflationen i Danmark til 0,9 pct. fra 1,2 pct. i marts, mens den i EU steg til 1,9 pct. fra 1,6 pct. i marts. Den danske kerneinflation (inflation ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) var i april 0,7 pct. og dermed lavere end kerneinflationen i EU (1,6 pct.) og euroområdet (1,4 pct.). Modsat kerneinflationen i EU og Euroområdet faldt den danske kerneinflation i april. Det er i høj grad prisændringer på tøj og elektronik, der forklarer faldet i den danske kerneinflation i april.

Inflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

INFLATIONEN VAR HØJEST I RUMÆNIEN

Rumænien havde i april måned den højeste inflation i Europa på 4,4 pct. Inflationen var lavest i Kroatien (0,8 pct.) samt Portugal og Danmark (0,9 pct.).

Inflationen i EU-landene samt Island, Norge og Schweiz. April 2019Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

READ ALSO  Opening Plenary, 19th International Anti-Corruption Conference