Via Danmarks Statistik

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, februar 20201

 

Inflation
 


 

Vægte 2020

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Jan.
2020

Feb.
2020


 

 

 

 

 

 

pct.


EU27/EU282

1.000,0

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

1,7

1,6


Euroområdet

806,7

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,4

1,2


Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 


Belgien

30,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,4

1,0


Cypern

2,0

 

Drift af transportmidler

Tøj

 

0,7

1,0


Estland

1,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,6

2,0


Finland

15,1

 

Drift af transportmidler

Medicinske produkter og udstyr

 

READ ALSO  Fortsat faldende antal tvangsauktioner

1,2

1,1


Frankrig

162,8

 

Tobak

AV/fotoudstyr og computere

 

1,7

1,6


Grækenland

17,9

 

Transporttjenester

El, gas og andet brændsel

 

1,1

0,4


Irland

12,3

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

1,1

0,9


Italien

137,5

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

El, gas og andet brændsel

 

0,4

0,2


Letland

2,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

2,2

2,3


Litauen

4,1

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

3,0

2,8


Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

2,5

1,8


Malta

0,9

 

Fødevarer

Tøj

 

1,4

1,1


Nederlandene

42,9

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,7

1,3


Portugal

18,7

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

READ ALSO  De offentlige virksomheder øgede investeringerne

Teletjenester

 

0,8

0,5


Slovakiet

6,3

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

3,2

3,1


Slovenien

3,3

 

Fødevarer

Anskaffelse af køretøjer

 

2,3

2,0


Spanien

94,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,1

0,9


Tyskland

222,7

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

1,6

1,7


Østrig

28,0

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Teletjenester

 

2,2

2,2


Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 


Bulgarien

9,7

 

Fødevarer

Anskaffelse af køretøjer

 

3,4

3,1


Danmark

12,8

 

Aviser, bøger og papirvarer

El, gas og andet brændsel

 

0,8

0,7


Kroatien

7,7

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

1,8

1,2


Polen

73,8

 

READ ALSO  tr120320 Transcript of IMF Press Briefing

Fødevarer

Tøj

 

3,8

4,1


Rumænien

32,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

3,9

2,9


Sverige

23,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,5

1,3


Tjekkiet

19,0

 

Fødevarer

Teletjenester

 

3,8

3,7


Ungarn

15,0

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

4,7

4,4


Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 


Island

 

Transporttjenester

Overnatning, hoteller og camping

 

0,7

2,7


Norge

 

Transporttjenester

El, gas og andet brændsel

 

1,7

0,7


Schweiz

 

Faktisk husleje

Fødevarer

 

0,2

-0,2


Storbritannien

 

 

1,8