Numbers & Statistics

Inflationen falder i Danmark og EU

By  | 

Via Danmarks Statistik

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, februar 20201

 

Inflation
 


 

Vægte 2020

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Jan.
2020

Feb.
2020


 

 

 

 

 

 

pct.


EU27/EU282

1.000,0

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

1,7

1,6


Euroområdet

806,7

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,4

1,2


Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 


Belgien

30,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,4

1,0


Cypern

2,0

 

Drift af transportmidler

Tøj

 

0,7

1,0


Estland

1,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,6

2,0


Finland

15,1

 

Drift af transportmidler

Medicinske produkter og udstyr

 

1,2

READ ALSO  IMF Executive Board Approves a US$ 165.99 Million Disbursement to the Republic of Madagascar to Address the Covid-19 Pandemic

1,1


Frankrig

162,8

 

Tobak

AV/fotoudstyr og computere

 

1,7

1,6


Grækenland

17,9

 

Transporttjenester

El, gas og andet brændsel

 

1,1

0,4


Irland

12,3

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

1,1

0,9


Italien

137,5

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

El, gas og andet brændsel

 

0,4

0,2


Letland

2,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

2,2

2,3


Litauen

4,1

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

3,0

2,8


Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

2,5

1,8


Malta

0,9

 

Fødevarer

Tøj

 

1,4

1,1


Nederlandene

42,9

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,7

1,3


Portugal

18,7

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Teletjenester

READ ALSO  Model med opkvalificering frem for afskedigelse udvides til flere brancher

 

0,8

0,5


Slovakiet

6,3

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

3,2

3,1


Slovenien

3,3

 

Fødevarer

Anskaffelse af køretøjer

 

2,3

2,0


Spanien

94,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,1

0,9


Tyskland

222,7

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

1,6

1,7


Østrig

28,0

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Teletjenester

 

2,2

2,2


Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 


Bulgarien

9,7

 

Fødevarer

Anskaffelse af køretøjer

 

3,4

3,1


Danmark

12,8

 

Aviser, bøger og papirvarer

El, gas og andet brændsel

 

0,8

0,7


Kroatien

7,7

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

1,8

1,2


Polen

73,8

 

Fødevarer

Tøj

READ ALSO  COVID-19: Seks milliarder i garantier skal hjælpe eksportvirksomhederne gennem krisen

 

3,8

4,1


Rumænien

32,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

3,9

2,9


Sverige

23,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,5

1,3


Tjekkiet

19,0

 

Fødevarer

Teletjenester

 

3,8

3,7


Ungarn

15,0

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

4,7

4,4


Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 


Island

 

Transporttjenester

Overnatning, hoteller og camping

 

0,7

2,7


Norge

 

Transporttjenester

El, gas og andet brændsel

 

1,7

0,7


Schweiz

 

Faktisk husleje

Fødevarer

 

0,2

-0,2


Storbritannien

 

 

1,8
Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret