Via Danmarks Statistik

Industri, sammensat konjunkturindikator

Sæsonkorrigeret

Ændring +6 point

oktober – november

Bygge og anlæg, sammensat konjunkturindikator

Sæsonkorrigeret

Ændring +1 point

oktober – november

Konjunkturbarometer for erhvervene november 2019

Tendensen i den sammensatte konjunkturindikator for industrien er fortsat faldende. Indikatoren stiger dog fra minus 12 til minus 6 i denne måned i sæsonkorrigerede tal. Det skyldes især, at ordrebeholdningen vurderes mindre negativt i november end i oktober, men også produktionsforventningerne og lagerbeholdningen udvikler sig gunstigt. Bygge- og anlæg fortsætter sin forsigtige fremgang med en stigning fra minus 3 til minus 2. Der er også små stigninger i serviceerhvervenes og detailhandlens sammensatte konjunkturindikatorer – dog stadig med faldende tendenser. Samtidig med denne offentliggørelse er der premiere på et månedligt tillæg Fokus på konjunkturbarometrene, som bringer en række uddybninger af forskellige konjunkturindikatorers udvikling.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatoren går op i denne måned

Tillidsindikatoren går op fra minus 98,7 i oktober til 102,6 i november, dermed er den tilbage omkring niveauet for september, der var på 102,8. Udviklingen skyldes især en stigning i industriens indikatorer. Forbrugertilliden, der indgår sammen med de fire erhverv i tillidsindikatoren, bidrager også en anelse til stigningen sammen med serviceerhvervene og detailhandlen. Erhvervstillidsindikatoren, alene baseret på de fire erhverv, stiger også. Den går fra 98,1 i oktober til 102,2 i november. I det nye tillæg Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tillidsindikatorer for EU, USA og vigtige samhandelslande.

Tillidsindikator og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Premiere på tillæg til denne Nyt

Fokus på konjunkturbarometrene udkommer fremover i pdf-udgave hver måned samtidig med denne nyt-udgivelse kl. 8. Når nyeste tal fra EU foreligger, opdateres tillægget med disse – ca. kl 11:45 samme dag. Fokus på konjunkturbarometrene indeholder en række grafer med forskellige konjunkturbarometerindikatorers udvikling. Sammen danner de en uddybende indsigt i udviklingen – i visse tilfælde med beregninger, der ikke er adgang til i statistikbanken.

READ ALSO  1,5 mio. kvæg i Danmark

Et udvalg af grafer i Fokus på konjunkturbarometrene

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.