Via Danmarks Statistik

Firmaernes salg ekskl. energi

Sæsonkorrigeret

331,7 mia. kr.

December 2019

-2,2 %

November – december 2019

Firmaernes køb og salg december 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt med 2,2 pct. fra november til december. På trods af faldet i denne måned viste fjerde kvartal 2019 en stigning på 1,5 pct. Det indenlandske salg ekskl. energi var uændret fra november til december. Slagterierne samt virksomheder, som forarbejder mel, frugt eller producerer specialfremstillede fødevarer, bidrog positivt til udviklingen i industriens salg.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 .

Faldende stigningstakt i industriens salg

Salget i branchegruppen industri er faldet 3,7 pct. fra november til december. I fjerde kvartal er salget inden for industri steget med 1,2 pct. i forhold til tredje kvartal. Udviklingen i industrien har været stigende, men stigningen har været aftagende i 2019.

Industriens salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks22.

Udviklingen i øvrige branchegrupper viste beskeden stigning i detailsalget

I branchegruppen detailhandel steg salget i december med 1,2 pct. I fjerde kvartal faldt detailhandlen med 0,7 pct. i forhold til tredje kvartal. Omvendt faldt salget i branchegruppen transport med 9,4 pct. fra november til december, efter branchen havde en stigning på 6,9 pct. fra oktober til november. I fjerde kvartal steg salget for denne branchegruppe med 6,3 pct. i forhold til tredje kvartal.

Positiv udvikling i de ikke sæsonkorrigerede tal

Salget i december 2019 er 2,5 pct. større end i december 2018. Industri er faldet med 1,8 pct., mens handel er steget med 3,7 pct.

Underbrancherne i industrien, som slagterier (10001 slagterier), havde en fremgang på 1,0 mia. kr. eller 28 pct., når december 2018 sammenlignes med december 2019, og virksomheder, som forarbejder mel eller frugt eller producerer specialfremstillede fødevarer (10005 anden fødevareindustri), steg med 0,2 mia. kr. eller 4,7 pct. ved samme sammenligning (se mere på www.statistikbanken.dk/fiks33 i Statistikbanken).

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende som følge af ændrede momsangivelser fra virksomhederne. Det sæsonkorrigerede salg for november 2019 er revideret fra 340,0 kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:13) til 339,3 mia. kr. Det er en nedjustering på 0,7 mia. kr.READ ALSO  How Governments Can Create a Green, Job-rich Global Recovery – IMF Blog