Det er imponerende, at det siden 2014 er lykkedes Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) at tiltrække næsten 5 mia. kr. i private indskud til de nye fonde, IFU har etableret og forvalter: Klimainvesteringsfonden, Danish Agrobusiness Fund og Verdensmålsfonden, lyder det i en ny og uafhængig evaluering af IFU i perioden 2004-2017. Det er også godt i tråd med den øgede rolle, stater og regeringer verden over tillægger investeringsfonde som IFU i bestræbelserne på at mobilisere den private kapital, der er nødvendig for at nå Verdensmålene, der blev vedtaget i 2015.

Men IFU skal være mere opmærksom på de dilemmaer, der opstår, når udviklingsbistand og private investeringer blandes sammen, advarer evalueringen. For de private investorer i de nye fonde er mere optaget af at få et afkast af deres investeringer end på at skabe udvikling. IFU’s rolle bliver derfor netop at sikre, at fondenes investeringer også har fokus på udviklingseffekter, og det skal IFU blive bedre til, lyder en af anbefalingerne i evalueringen. Anbefalingen understreges af, at investeringerne alene fra den nye Verdensmålsfond allerede fra i år vil være større end IFU’s ”egne” investeringer.

Evalueringen konkluderer, at IFU har gjort en forskel – både for udviklingslandene og for danske virksomheder. Men den konstaterer samtidig, at det er svært at dokumentere udviklingseffekterne, både fordi IFU ikke systematisk indsamler dokumentation om en række udviklingseffekter, og fordi IFU generelt har haft for lidt fokus på udvikling. F.eks. domineres IFU’s bestyrelse af folk med finansiel baggrund, og den godkender i langt de fleste tilfælde indstillinger fra IFU efter diskussioner, der mest handler om økonomi og drift. Det skal ændres, og IFU skal opruste sin udviklingsfaglige ekspertise, anbefaler evalueringen, der også kritiserer regeringen for at have ført et ret begrænset tilsyn med IFU i perioden.

READ ALSO  ‘Internet is an evil place’: Twitter explodes over ‘MADONNA death’ after football legend Maradona passes away

Evalueringsholdet har besøgt tre lande, Kenya, Kina og Ukraine, og undersøgt 50 IFU-investeringer nærmere. I over halvdelen af investeringerne vurderes udviklingseffekterne overvejende som positive, især i form af jobskabelse, træning af ansatte, overførsel af teknologi og knowhow, klimaeffekter og bedre adgang til energi. I alt skønnes det, at IFU’s samlede investeringer i perioden 2004-2017 har skabt 80.000 nye arbejdspladser.

IFU blev etableret helt tilbage i 1967 og er en selvejende statslig fond med sin egen bestyrelse, udpeget af udviklingsministeren.

Evalueringen er gennemført af Nordic Consulting Group fra Danmark og Carnegie Consult fra Holland i 2018. Evalueringsrapporten kan downloades fra evaluering.um.dk

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt Nanna Hvidt, Udenrigsministeriet Evalueringskontor, på 33 92 04 72 eller nanhvi@um.dkVia Udenrigsministeriet