I VIL OGSÅ AF MED OLIE OG GAS

Lige over halvdelen af jer derude er enige med os i, at vi skal stoppe med at søge efter olie og gas.
Det er en sag, vi har kæmpet for længe – og bliver ved med at kæmpe for.

FN's Klimapanel IPCC siger det, som det er: Vi skal stoppe med at hente fossile brændsler op af undergrunden, hvis vi på nogen måde skal leve op til Parisaftalen og holde den globale opvarmning nede.

Derfor har vi foreslået, at vi over de næste ti år udfaser oliejagten – samtidig med at vi skruer kraftigt op for etableringen af fx havvindmølleparker, så grøn energi erstatter sort. Kun Ø stemte for – alle andre partier stemte i mod.

Samtlige andre partier har givet 5 olieselskaber tilladelse til at lede efter olie og gas de næste 10 år. Og efter de ti år har de lov til at hente olie og gas op i yderligere 30 år.

Det vil altså sige, at udvindingen af olie og gas kan fortsætte helt til 2055!

Midt i en klimakrise giver vi lov til at fortsætte oliejagten til længe efter, at hele verden skal være CO2-neutral i 2050.

Det vil vi ikke være med til.

#StemGrønnest i morgen – og tak til alle jer, der støtter os i kampen for et grønnere, mere demokratisk og mere humant samfund 💚
Alternativet via Facebook

READ ALSO  Israeli military braces for ‘possible US strike on Iran’ during ‘sensitive’ days of Trump presidency – reports