Nye Borgerlige via Facebook

I Nye Borgerlige vil vi ikke give statsborgerskab til udlændinge, som kommer fra lande, der er baseret på muslimske værdier og overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne.

“Dybt urimeligt og antidemokratisk”, siger Enhedslisten.

Personligt finder jeg det langt mere urimeligt og antidemokratisk, at politikere har uddelt statsborgerskaber i flæng til mennesker, der vender vores demokratiske og danske værdier ryggen eller direkte modarbejder dem.

Et af politikernes argumenter for at give tusindvis af udlændinge dansk statsborgerskab er, at de har overholdt landets love og sikret egen forsørgelse.

Men hvad hjælper det, når vi ved, at børn af indvandrere fra de muslimske lande klarer sig markant dårligere end deres forældre?

I Danmark er mandlige efterkommere af indvandrere fra Irak, Afghanistan og Tyrkiet mere end dobbelt så kriminelle som mænd generelt – fra Somalia er de tre gange så kriminelle, som mænd generelt.

Og beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere fra de muslimske lande er op til 25% lavere end for danskere.

Kan det ikke bortforklares med, at efterkommere fra de muslimske lande er yngre eller dårligere stillet socialt og økonomisk?

Nej. For tallene, som stammer fra Danmarks Statistik, er standardiseret for både alder og socioøkonomiske forhold.

Et andet argument er, at de tusinder af indvandrere fra de muslimske lande har bestået indfødsretsprøven ved at svare på 40 spørgsmål om Danmark og derfor har bevist, at de kender til basale vestlige værdier som ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed og retsstatens principper.

Men hvad hjælper det, når vi ikke ved, om de blot har læst op på vores værdier, eller om de rent faktisk har fravalgt deres islamiske kultur og taget vores værdier til sig?

READ ALSO  Trier car-ramming apparently was ‘on purpose,’ officials say, as 5, including child, confirmed dead

Faktum er, at politikerne giver statsborgerskab til tusindvis af indvandrere, som er rundet af en kultur, hvor kvinder undertrykkes, homoseksuelle betragtes som syge, og hvor jøder og vantro – sidstnævnte er den islamiske betegnelse for alle, der ikke er troende muslimer – forfølges.

Fra undersøgelser ved vi, at 65% af alle muslimer i Europa mener, at religiøse love er vigtigere end demokratisk vedtaget lovgivning. Det betyder i praksis, at to ud af tre muslimer i Europa mener, at landets love må vige, når de strider imod islam.

Konsekvensen af den muslimske indvandring i vores samfund er tydelig. Kvinder bliver voldtaget, mænd bliver stukket ned på åben gade og homoseksuelle bliver chikaneret.

Politikerne byder os en hverdag med mere og grovere vold, med koranklodser i gaderne, med øget overvågning og med politibeskyttelse af jøder, debattører og andre, der formaster sig til at kritisere islam.

Vi må stille krav om, at statsborgerskab ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra lande, som er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, som hviler på islamisk kultur og som dermed udgør en sikkerhedsrisiko for det danske folk 🇩🇰