I Enhedslisten er vi glade for, at vi har fået sat nogle massive grønne aftryk p…

Enhedslisten via Facebook

I Enhedslisten er vi glade for, at vi har fået sat nogle massive grønne aftryk på finansloven.

🦋 Vi har sikret penge til urørt skov på statslige arealer. Det er det første vigtige skridt i at stoppe tilbagegangen af arterne i skovene.

🐸 Vi har også sikret penge til udtagning af landbrugsjord til natur, som vil komme vandmiljø og klimaet til gavn.
READ ALSO  No blasts occurred outside Tehran overnight & brief blackout linked to local hospital – governor