Klaus Riskær Pedersen Parti Via Facebook

I en kort kommentar i Berlingske Tidende (Søndag) sonderer jeg imellem ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. To forskellige bestemmelser i Grundloven der skal forvaltes forskelligt. Rasmus Paludan er 'provokerende agent' og urostifter, og fortaber alene af den grund retten til at demonstrere hvor han vil. Som løsning foreslår jeg et 'speakers corner' efter Engelsk model.
READ ALSO  The Taliban are Betraying Trump's Peace Deal