Finansminister Kristian Jensen via Facebook

En ganske tankevækkende artikel (bag betalingsmur) om at skovarealet i Danmark er på sit højeste niveau i 300 år. Det er godt for klimaet og nødvendigt for at sikre bedre biodiversitet.
Venstre, Danmarks Liberale Parti har sikret at 10.000 ha skov er blevet udlagt til urørt skov, for at fremme dyre- og planteliv.
En rigtig god udvikling i de seneste år
#dkpol #fv19

I 300 år har Danmark ikke haft så meget skov som nu

Den danske skovrejsning er en succeshistorie. Fra tre procent skov i 1700-tallet til 15 procent nu. Den store indsats blev vedtaget, da landets fremtid reelt var truet af træmangel. I dag er det i høj grad hensyn til klimaet, der driver satsningen på mere skov


READ ALSO  US State Dept sanctions Chinese govt officials over ‘coercive influence activities’