I 2015 blev Danmark ramt af terror. Familien her blev ramt hårdere end de fleste andre. Tak for at dele jeres historie med mig. Vi kan desværre ikke ændre de tragiske timer og begivenheder omkring Krudttønden og Synagogen, men vi kan gøre noget andet. For det første må og skal vi slå hårdt ned på enhver form for antisemitisme. Det har ikke plads i vores samfund. For det andet må vi erkende, at vi dengang i 2015 ikke havde et ordentligt kriseberedskab til at tage sig godt af de mennesker, der oplevede terroren på klos hold. Det skal vi have på plads, så vi kan passe bedre på både børn og voksne, hvis terrorens grimme ansigt skulle vise sig igen.
Mette Frederiksen via Facebook

READ ALSO  The Religious Transformation of French Schools