Tilbage i 1966 fyldte den offentlige beskæftigelse relativt lidt som del af den samlede beskæftigelse. Der var således 7½ privatansatte for hver offentligt ansat.

Siden er den offentlige beskæftigelse 3-doblet, mens den private beskæftigelse har været fastholdt omtrent uændret på ca. 2 mio. Det betyder, at der i 2018 kun er 2½ privatansatte for hver offentligt ansat.
Via Cepos

READ ALSO  Tehran ready for more prisoner swaps, urges US to rejoin nuclear deal