Via MyBanker

Sammenligning af boligfinansiering

Der findes fem realkreditinstitutter, der alle udbyder realkreditlån; Realkredit Danmark, Nordea Kredit, Totalkredit/Nykredit og Jyske Kredit (tidligere BRF Kredit). Fælles for institutterne er, at de kun distribuerer deres lån gennem samarbejdsbanker, hvilket betyder, at bankkunder kun kan få tilbud på lån fra det realkreditinstitut, som banken har valgt at samarbejde med.

Som bankkunde skal du altså indhente tilbud fra flere forskellige banker for at få tilbudt realkreditlån fra forskellige institutter.

Nedenfor kan du se en oversigt over priserne på de mest populære realkreditlån.

Opdateret: 20. maj 2019

Overblik over populære realkreditlån

Forudsætninger: En bolig til 2.500.000 kr. og hvor der skal lånes 2.000.000 kr. (80% belåning). Løbetiden er 30 år og i nogle af eksemplerne er der regnet med en afdragsfrihed i de første 10 år.

 

Fast rente 30 år med afdragsfrihed

Ydelse pr. md. før skat Ydelse pr. md. efter skat Afdrag pr.md. Restgæld
om 10 år
Samlede omkostninger over 10 år inkl. rente/bidrag/indfrielse)
Realkredit Danmark 4.392 2.942 2.061.549 415.399
Totalkredit 4-402 2.950 2.061.620 416.324
Totalkredit med kundekroner* 4.145 2.777 2.061.62 395.605
Nordea kredit 4.291 2.875 2.059.483 405.447
Jyske Bank 4.248 2.846 2.059.483 401.747

 

Fast rente 30 år med afdrag

Ydelse pr. md. før skat Ydelse pr. md. efter skat Afdrag pr.md. Restgæld
om 10 år
Samlede omkostninger over 10 år inkl. rente/ bidrag/indfrielse)
Realkredit Danmark 8.262 7.014 4.482 1.453.823 296.421
Totalkredit 8.273 7.022 4.482 1.453.883 297.258
Totalkredit med kundekroner* 8.018 6.851 4.482 1.453.883 279.591
Nordea kredit 8.159 6.944 4.478 1.452.448 287.887
Jyske Bank 8.053 6.873 4.478 1.452.448 280.283

 

F5 30 år med afdragsfrihed

Ydelse pr. md. før skat Ydelse pr. md. efter skat Afdrag pr.md. Restgæld
om 10 år
Samlede omkostninger over 10 år inkl. rente/ bidrag/indfrielse)
Realkredit Danmark 1.946 1.304 2.027.601 184.116
Totalkredit 1.877 1.257 2.028.703 180.328
Totalkredit med kundekroner* 1.623 1.087 2.028.703 159.939
Nordea kredit 1.832 1.228 2.026.600 176.281
Jyske Bank 1.811 1.214 2.026.600 172.976
Handelsbanken 1.850 1.239 2.027.160 177.133

 

F5 30 år med afdrag

Ydelse pr. md. før skat Ydelse pr. md. efter skat Afdrag pr.md. Restgæld
om 10 år
Samlede omkostninger over 10 år inkl. rente/ bidrag/indfrielse)
Realkredit Danmark 7.138 6.677 5.742 1.342.928 121.585
Totalkredit 7.072 6.634 5.745 1.343.657 118.549
Totalkredit med kundekroner* 6.818 6.464 5.745 1.343.657 101.524
Nordea kredit 7.023 6.599 5.739 1.342.264 114.788
Jyske Bank 6.938 6.542 5.739 1.342.264 107.850
Handelsbanken 6.378 5.908 4.956 1.407.383 125.415

Bankboliglån 30 år med afdragsfrihed

Ydelse pr. md. før skat Ydelse pr. md. efter skat Afdrag pr.md. Restgæld
om 10 år
Samlede omkostninger over 10 år inkl. rente/ bidrag/indfrielse)
Danske Bolig Fri 1.602 1.073 2.023.060 151.828
Nordea BoligPlus 2.176 1.458 2.024.060 199.000
Jyske renteloft (1,50%) 1.804 1.209 2.029.749 175.563
Handelsbanken 1.740 1.166 2.027.160 168.304
Nykredit prioritet 2.674 1.792 2.024.060 239.959
Jyske prioritet (Q4) 2.537 1.700 2.029.749 234.489

 

Bankboliglån 30 år med afdrag

Ydelse pr. md. før skat Ydelse pr. md. efter skat Afdrag pr.md. Restgæld
om 10 år
Samlede omkostninger over 10 år inkl. rente/ bidrag/indfrielse)
Danske Bolig Fri 6.190 5.828 5.094 1.392.000 97.915
Nordea BoligPlus 6.505 5.954 4.836 1.414.880 138.950
Jyske renteloft (1,50%) 6.333 5.895 5.006 1.405.466 121.438
Handelsbanken 6.321 5.886 5.003 1.403.359 118.668
Nykredit prioritet 7.076 6.194 4.402 1.452.886 211.181
Jyske prioritet (Q4) 7.012 6.175 4.475 1.451.574 206.886

 

Mangler du overblik over rentejunglen? Læs mere her

 

Forudsætninger:
Der regnes med udbetalt provenu af lån på 2 mio. kr. Der regnes med modregning af variabel tinglysningsafgift (stempel) på 1 mio. kr. til en værdi af 15.000 kr. fra tidligere lån i ejendommen. Der regnes med bidragssats for 80 pct. belåning.

 

Fælles for fleks- og fastforrentede lån:
Ved optagelse af lån medfinansieres disse omkostninger: Lånesagsgebyr. ekspeditionsgebyr (tinglysningsservice), kurtage ved salg af obligationer, kursskæring ved udbetaling, fast tinglysningsafgift på 1.660 kr., variabel tinglysningsafgift oprundet til nærmeste 100 kr. minus de overførte 15.000 kr.

 

Fastforrentede lån:
Ved indfrielse af fastforrentede lån efter 10 år regnes med kursværdi af nominel restgæld efter 10 år samt omkostninger.

 

Flekslån:
Ved flekslån benyttes en kontantrente. Kursskæring ved optagelse indregnes i bidrag. På et F5-lån vil en kursskæring ved udbetaling på 0,2 pct. medregnes som en øgning i bidraget. Efter første refinansiering antages, at renten er uændret, men i bidrag vil være medregnet kursskæring ved refinansiering, der kan være forskellig fra kursskæring ved udbetaling.

 

*Kundekroner:
Totalkredit giver rabat i form af Kundekroner. Rabatten udgør 0,15% årligt af restgælden og bliver automatisk trukket fra bidragsbetalingen hvert kvartal. Rabatten ydes foreløbig frem til udgangen af 2019. For overskuelighedens skyld er Nykredit fjernet fra oversigten, da priserne er identiske med Totalkredits priser.

 

Bonus:
Flere banker tilbyder en bonus i forbindelse med realkreditlånet i stil med Kundekroner. Det er forskelligt fra bank til bank og kan i nogle tilfælde kombineres med Kundekroner.READ ALSO  Våd februar tog toppen af høsten