Nye Borgerlige via Facebook

Hvis vi som folk skal kunne handle på de problemer, vores samfund står over for, så er det afgørende, at vi får indsigt i problemernes årsag.

Dette gælder ikke mindst på følsomme områder som udlændingepolitikken, hvor en forkert politik potentielt kan ødelægge det unikke samfund, som generationer af danskere før os har bygget op, og som vi har været heldige at få i arv.

Danmarks Statistik laver opgørelser over indvandrere og efterkommeres evner til at begå sig i vores samfund.

Men det er naturligvis langt fra alle danskere, der bruger tid på at søge i statistikbanken.

Derfor er vi i hverdagen afhængige af, at politiet videregiver præcise oplysninger til offentligheden, så de få medier, der tager deres ansvar alvorligt, kan informere præcist i deres nyhedsdækning.

Det sker dog langt fra altid.

For nyligt blev der af politiet fejlinformeret om forbryderes etniske oprindelse i en sag i Ålsgårde.

Og i dag er en medarbejder hos politiet citeret for, at han ikke må oplyse, om de involverede i en grov forbrydelse har indvandrerbaggrund.

Hvis flertallet af danskerne går rundt med en forestilling om, at problemerne med indvandrere og efterkommere er løst, så får vi aldrig vendt udviklingen.

For så vil flertallet af danskerne stemme derefter.

Som medlem af retsudvalget har jeg derfor i dag fået sendt nedenstående udvalgspørgsmål til justitsministeren:

“Efter en biljagt i Aarhus, hvor en bilist med vilje påkørte en mand på fortovet, fortæller en pressemedarbejder ved Østjyllands Politi til Ekstra Bladet, at medarbejderen ikke må oplyse, om de involverede har indvandrerbaggrund.

Vil ministeren i forlængelse heraf oplyse, om ministeren er enig i vurderingen af, at politiet ikke må oplyse sigtedes eller anklagedes etnicitet?”

READ ALSO  Right place, right time: Research vessel captures meteorite’s final, fiery moments on live stream

Jeg ser frem til et svar fra ministeren. Når jeg har det, vil jeg følge op.

For Nye Borgerlige er et politisk mål vigtigere end alt andet:

At få løst udlændingepolitikken fra bunden og vendt udviklingen, så vores børn kan vokse op i et frit og trygt land 🇩🇰

Du kan selv følge sagen her:

https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/REU/spm/37/index.htm