Via Danmarks Statistik

Udenlandsk ejede firmaer 2018

I 2018 var 21 pct. af lønmodtagerne i den private sektor ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er næsten den samme andel som i 2017. De lidt over 7.600 udenlandsk ejede firmaer i Danmark udgjorde kun 2 pct. af det samlede antal firmaer, men de beskæftigede, hvad der svarer til 320.000 fuldtidsansatte i 2018. Omsætningen var på 1.050 mia. kr., svarende til 25 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.

Andel af lønmodtagere ansat i udenlandsk ejet firma. Den private sektorKilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1.

Størst andel inden for information og kommunikation

Andelen af medarbejdere, der var ansatte i udenlandsk ejede firmaer, var med 30 pct. størst inden for branchegruppen information og kommunikation. Derefter fulgte industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 29 pct. Bygge og anlæg var med 7 pct. branchegruppen med den laveste andel medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer.

Flest er ansat i svenske firmaer

De fleste af de ansatte i udenlandsk ejede firmaer arbejdede i svensk ejede firmaer med 22 pct. Dernæst fulgte tysk ejede firmaer med 14 pct. og amerikansk ejede firmaer med 12 pct. Af de ansatte i de udenlandsk ejede firmaer arbejdede 69 pct. i firmaer, som havde en ejer fra et andet EU-land.

Lavere andel F&U beskæftigede inden for industri i udenlandsk ejede firmaer

I Danmark var 27 pct. af de forsknings- og udviklingsbeskæftigede inden for industrien beskæftiget i udenlandsk ejede firmaer i 2017. Det var en lavere andel end i de fleste andre lande. I Sverige var 54 pct. af de forsknings- og udviklingsbeskæftigede inden for industrien beskæftiget i udenlandsk ejede firmaer, mens andelen for Norge og Finland var 32 pct.

Forskning- og udviklingsbeskæftiget inden for industri. Andel beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer. 2017Kilde: appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=fats_g1a_rd&lang=en.

Firmaer, fuldtidsansatte og omsætning i den private sektor. Fordelt på dansk og udenlandsk ejerskab 

I alt

Dansk ejerskab

Udenlandsk ejerskab

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

mia. kr.

Omsætning1

3783

4028

4243

2876

3044

3194

906

984

1050

 

tusinde

Fuldtidsansatte

1420

1450

1501

1121

1139

1181

299

311

320

 

antal

Firmaer

298313

303578

307238

291148

295913

299623

7165

7665

7615

Fuldtidsansatte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr. firma

5

5

5

4

4

4

42

41

42

 

pct.

Omsætning1

100,0

100,0

100,0

76,0

75,6

75,3

24,0

24,4

24,7

Fuldtidsansatte

100,0

100,0

100,0

78,9

78,5

78,7

21,1

21,5

21,3

Antal firmaer

100,0

100,0

100,0

97,6

97,5

97,5

2,4

2,5

2,5READ ALSO  Normeringen for børnehaven går lidt frem i 2019