Via Danmarks Statistik

Udenlandsk ejede firmaer 2017

I 2017 var 21 pct. af lønmodtagerne i den private sektor ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er næsten den samme andel som i 2016. De næsten 7.700 udenlandsk ejede firmaer i Danmark udgjorde 3 pct. af det samlede antal firmaer og beskæftigede 311.000 ansatte omregnet til fuldtid i 2017. Omsætningen var på 984 mia. kr., svarende til 24 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.

Andel af lønmodtagere ansat i udenlandsk ejet firma. Den private sektorKilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1.

Størst andel inden for information og kommunikation

Information og kommunikation var med 32 pct. af de ansatte den branchegruppe, hvor den største andel af medarbejderne var ansat i udenlandsk ejede firmaer. Derefter fulgte industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 29 pct. Bygge og anlæg havde med 7 pct. den laveste andel medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer.

Flest er ansat i svenske firmaer

De fleste af de ansatte i udenlandsk ejede firmaer (24 pct.) arbejdede i svensk ejede firmaer. Dernæst fulgte tysk ejede firmaer med 15 pct. og britisk og amerikansk ejede med hver 12 pct. Af de ansatte i de udenlandsk ejede firmaer arbejdede 70 pct. i firmaer, som havde en ejer fra et andet EU-land.

Andelen af beskæftigede i 2016 højere end EU gennemsnittet

I Danmark var andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i den private sektor i 2016 højere end EU-gennemsnittet. I Danmark var andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer 20 pct., mens andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i EU gennemsnitligt var 15 pct. Danmark havde næsten samme andel af udenlandsk ejede firmaer som Sverige og Norge, der havde hver 21 pct. Andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede virksomheder var i EU størst i Luxembourg og Estland som havde andele på hhv. 40 pct. og 38 pct.

READ ALSO  Europe Needs to Maintain Strong Policy Support to Sustain the Recovery – IMF Blog

Andel af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer fordelt på europæiske lande i private byerhverv. 2016Kilde: appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=fats_g1b_08&lang=en. Eurostat anvender definitionen beskæftigede målt i antal job. I den øvrige artikel anvendes antallet af ansatte målt i årsværk. Tallene er begrænset til private byerhverv, og 2016 er senest tilgængelig år.