Anders Samuelsen (LA) via Facebook

Hvad er de bedste tekniske/ innovative CO2-begrænsede løsninger, du har hørt om? Både dem, der rent faktisk virker i dag hvad enten det er i industrien, i det private, i trafikken eller andre steder – og dem, der er lige om hjørnet, men lige mangler den sidste udvikling?

LAs klimaplan når 65% reduktion i 2030 (Parismålet er 70% så LA er tættere på end planerne fra S, DRV og SF just saying) – men kom med supplerende bud?

Hvad er de gode historier ala da vi erkendte problemet med freon – og hvor vi jo ikke endte med at forbyde køleskabe og frysere, men i stedet opfandt ny teknologi.READ ALSO  Beijing promises response to ‘political oppression’ after US designates six Chinese media outlets as foreign missions