Via Danmarks Statistik

Lønstruktur 2018

Gennemsnitstimelønnen for lønmodtagere på arbejdsmarkedet var 266 kr. i 2018. Lønmodtagere med dansk oprindelse tjente 269 kr., indvandrere 239 kr. og efterkommere 233 kr. i timen. Men blandt de højkvalificerede tjente indvandrere mere end personer med dansk oprindelse. Således tjente indvandrere med ledelsesarbejde 477 kr. i timen i 2018. Det er 20 kr. mere end ledere med dansk oprindelse. Inden for arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau, tjente indvandrere i gennemsnit 315 kr. i timen, svarende til ca. 12 kr. mere i timen end lønmodtagere med dansk oprindelse. For de resterende hovedgrupper havde lønmodtagere med dansk oprindelse en højere gennemsnitsløn end indvandrere og efterkommere.

Standardberegnet timefortjeneste efter arbejdsfunktion og herkomst. 2018Kilde: Baseret på www.statistikbanken.dk/lons20 samt egne beregninger.

Blandt ledere er få brancher årsag til lønforskel

Der er forholdsmæssigt flere højtlønnede indvandrere med ledelsesarbejde end lønmodtagere med dansk oprindelse inden for brancherne industri, handel, finansiering og forsikring samt videnservice. Samtidig havde indvandrere med ledelsesarbejde inden for netop disse brancher højere lønninger i gennemsnit end andre ansatte med ledelsesarbejde i de samme brancher. Det er med til at trække gennemsnitlønnen for indvandrere, der laver ledelsesarbejde, op.

Udfører forskelligt arbejde på et højt niveau

Hovedgruppen arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau er en relativt stor samling af forskellige arbejdsfunktioner. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, pædagoger, sygeplejersker, terapeuter og journalister. Inden for denne hovedgruppe var gennemsnitstimelønnen for indvandrere højere end for lønmodtagerne med dansk oprindelse, hvilket skyldes, at indvandrere og lønmodtagere med dansk oprindelse til en vis grad udfører forskelligt arbejde. Ser man på de mest udbredte arbejdsfunktioner inden for hovedgruppen, vil indvandrere typisk arbejde inden for undervisning og forskning på universiteter, udvikling og analyse af software og applikationer og som ingeniører, mens lønmodtagere med dansk oprindelse typisk arbejder inden for undervisning på grundskoleniveau og pædagogisk arbejde, og udfører sygeplejerske- og jordmoderarbejde.

READ ALSO  Sustaining Financial Health during the COVID-19 and for the Road to Recovery

Top-5: Andel inden for arbejdsfunktioner i hovedgruppen arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau efter herkomst (ekskl. efterkommere) og standardberegnet timefortjeneste. 2018

Andel

Løn pr. time

pct.

kr.

Dansk oprindelse

Undervisning og pædagogisk arbejde1

22

246,80

Sygeplejerske- og jordemoderarbejde

10

253,32

Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde2

7

245,71

Udvikling og analyse af software og applikationer

7

362,04

Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)

7

367,47

Indvandrere

Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter

14

282,23

Udvikling og analyse af software og applikationer

12

337,97

Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)

11

347,50

Undervisning og pædagogisk arbejde1

11

236,22

Lægearbejde

7

439,91

Anm.: Tabellen tager udgangspunkt Disco08-klassifikationen på et 3-cifret niveau (mellemgruppe).
1
2
Kilde: Baseret på www.statistikbanken.dk/lons20 samt egne beregninger.

Ledere fra Nordamerika tjente mest

Ledere, som kommer fra Nordamerika, tjente 592 kr. i timen, svarende til 136 kr. mere end ledere med dansk oprindelse. Lønmodtagere med dansk oprindelse, der laver ledelsesarbejde, tjente desuden mindre end ledere med oprindelse fra andre EU-lande i gennemsnit, Oceanien og Syd- og Mellemamerika.

Standardberegnet timefortjeneste for ledelsesarbejde opdelt på oprindelse efter verdensdel. 2018Kilde: Baseret på www.statistikbanken.dk/lons20 samt egne beregninger.