Via Danmarks Statistik

Indvandrere i Danmark 2019

Mens 13 pct. af personer med dansk oprindelse har en lang videregående uddannelse, er andelen højere blandt indvandrere fra en række lande. Den højeste andel findes blandt indvandrere fra Kina, hvor 42 pct. har en lang videregående uddannelse. 34 pct. af de tyske indvandrere har også en lang videregående uddannelse, mens andelene ligger mellem 14 og 21 pct. blandt indvandrere fra Iran, Pakistan, Polen, Litauen og Rumænien.

Højeste fuldførte uddannelse blandt 25-64-årige fordelt efter oprindelsesland. 2019Kilde: Publikationen Indvandrere i Danmark 2019.

45 pct. af de polske indvandrere har en erhvervsfaglig uddannelse

Blandt de polske indvandrere har 45 pct. en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket er højere andel end blandt personer med dansk oprindelse, hvor andelen er 37 pct. Andelen er også høj blandt indvandrere fra Bosnien-Hercegovina, hvor 39 pct. har en erhvervsfaglig uddannelse. Omvendt har kun mellem 14 og 20 pct. af indvandrerne fra Rumænien, Kina, Pakistan, Iran og Irak en erhvervsfaglig uddannelse.

Størstedelen af syrerene har ikke en kompetencegivende uddannelse

Blandt indvandrere fra visse oprindelseslande har store andele ikke en kompetencegivende uddannelse – dvs. en uddannelse højere end folkeskole- og gymnasieniveau. Den højeste andel på 75 pct. findes blandt indvandrere fra Syrien. Blandt de libanesiske indvandrere har 58 pct. ikke en kompetencegivende uddannelse, mens andelen er omkring 50 pct. blandt indvandrere fra Irak og Pakistan. Blandt personer med dansk oprindelse ligger andelen på 24 pct.

Hænger sammen med indvandringsrettigheder

At uddannelsesniveauet varierer mellem indvandrere fra forskellige lande skal ses i lyset af, at indvandrere har forskellige juridiske forudsætninger for at komme til Danmark. Eksempelvis er alle EU/EØS-statsborgere omfattet af EU-reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed. Omvendt kan udenlandske statsborgere, som ikke har nordisk eller EU/EØS-statsborgerskab, ikke uden videre indvandre til Danmark. Det må forventes at medføre en vis selektion, der påvirker sammensætningen af uddannelsesniveau blandt indvandrere fra forskellige lande.

READ ALSO  Underretning om brud på datasikkerheden i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Indvandrere med erhverv som opholdsgrundlag er ofte højtuddannede

Blandt de indvandrere, der er kommet til Danmark med erhverv som opholdsgrundlag, har 49 pct. en lang videregående uddannelse. Indvandrere med erhverv som opholdsgrundlag er ikke EU/EØS-borgere. En del af forklaringen er, at beløbsordningen og positivlisten er indeholdt i opholdskategorien erhverv. Det gør det lettere for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark, og det er også i det lys, at det høje uddannelsesniveau blandt indvandrere fra Kina skal ses.

Anm.: Uoplyst opholdsgrundlag er til personer, der er indvandret før 1997 eller har dansk/nordisk statsborgerskab.
Kilde: Publikationen Indvandrere i Danmark 2019.

77 pct. af EU/EØS indvandrerne har en kompetencegivende uddannelse

Blandt indvandrere fra EU/EØS-landene har 77 pct. en kompetencegivende uddannelse. Andelen fordeler sig relativt jævnt med bl.a. 19 pct., der har en erhvervsfaglig uddannelse, 20 pct. med en mellemlang- og 28 pct. med en lang videregående uddannelse. Den relativt jævne fordeling skal ses i lyset af, at alle EU/EØS-borgere, uanset uddannelses- eller indkomstniveau, har ret til at opholde sig i Danmark, hvis de arbejder eller studerer.

Højt uddannelsesniveau blandt indvandrere, der er i landet for at studere

Blandt indvandrere, der har studie som opholdsgrundlag, har 74 pct. en kompetencegivende uddannelse. 31 pct. har en mellemlang- og 27 pct. en lang videregående uddannelse, mens kun 6 pct. har en erhvervsfaglig uddannelse. Denne fordeling kan hænge sammen med, at indvandrere, der kommer til Danmark for at studere, i højere grad studerer på de videregående uddannelser.

Flygtninge har oftere et lavt uddannelsesniveau

Anderledes forholder det sig med indvandrere, der har asyl som opholdsgrundlag. I denne gruppe har kun 35 pct. en kompetencegivende uddannelse. Det er også på den baggrund, at det lave uddannelsesniveau blandt indvandrere fra Irak, Libanon og Syrien skal ses, idet mange indvandrere fra disse lande er kommet til Danmark som flygtninge. De syriske flygtninge har desuden kun opholdt sig i Danmark i relativt kort tid, hvilket også påvirker deres mulighed for at afslutte en uddannelse i Danmark.  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 36,237.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,241.87
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 144.31
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 487.51