Via Danmarks Statistik

Boligstøtte december 2019

I alt modtog 595.200 personer boligstøtte i december 2019 – 0,8 pct. færre end i 2018. Heraf var 8.600 65 år, hvilket er 10 pct. færre end året før. Der findes to former for boligstøtte – boligydelse og boligsikring. Kriterierne for tildeling af boligydelse er mildere, og de udbetalte beløb er gennemsnitligt højere. Antallet af 65-årige, der modtog boligydelse i 2019, var hele 36 pct. lavere end i 2018. Faldet hænger sammen med den hævede pensionsalder, der gør, at færre 65-årige blev folkepensionister i 2019 end tidligere. I 2018 var stort set alle de 65-årige, der modtog boligstøtte, folkepensionister og dermed berettigede til boligydelse. I 2019 var det kun omkring 70 pct. af de 65-årige boligstøttemodtagere, der fik boligydelse, mens resten fik boligsikring.

Fordelingen af boligstøttetype inden for aldersgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/bost64.

Personer med boligydelse får udbetalt mest

Udbetalt boligstøtte i december 2019 udgjorde 1.282 mio. kr. I gennemsnit modtog hver husstand 2.153 kr. pr. måned i boligstøtte, hvilket var 0,8 pct. højere end i 2018. Forbrugerprisindekset steg ligeledes med 0,8 pct. i samme periode. Boligydelsen var fortsat højest med 3.092 kr. i gennemsnit pr. måned, hvilket er 1,3 pct. højere end i 2018. Hvad angår husstande uden pensionister var den gennemsnitlige boligsikring 1.234 kr. pr. måned, hvilket kun er 0,1 pct. højere i forhold til december 2018.

Flere førtidspensionister modtager boligsikring

Personer, der fik tilkendt førtidspension før 2003, er berettiget til boligydelse, hvorimod personer, der er blevet førtidspensionister i 2003 eller senere, kun kan tildeles den mindre fordelagtige boligsikring. Gruppen af førtidspensionister, der modtager boligsikring, har således været voksende i takt med antallet af nye førtidspensionister siden da. Antallet af førtidspensionister efter 2003, der modtog boligsikring, har ligget omkring 42.000 i 2013-2017, men er steget med 7-8 pct. pr. år siden 2017, så der i december 2019 var 50.000. Udviklingen skyldes blandt andet stigningen i antallet af nye førtidspensionister, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:132.

Antallet af husstande, der modtog boligstøtte i decemberKilde: www.statistikbanken.dk/bost63.READ ALSO  IMF Reaches Staff-Level Agreement with Costa Rica on a Three-Year Extended Fund Facility and Completes 2021 Article IV Discussions