Via Danmarks Statistik

Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2019

Lønsummen i sektorgruppen virksomheder og organisationer steg med 1,2 pct. fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. I samme periode steg lønsummen med 0,3 pct. i offentlig forvaltning og service. Den største stigning i præsterede timer var ligeledes i virksomheder og organisationer, som steg med 0,7 pct., mens offentlig forvaltning og service steg med 0,5 pct. Samme udvikling ses i beskæftigelsen som steg med 0,7 i virksomheder og organisationer og med 0,2 i offentlig forvaltning og service.

Udvikling fra 4. kvt. 2018 til 1. kvt. 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Brancheændringer for største virksomheder i Danmark

Danmarks Statistik har iværksat et projekt med at gennemgå aktiviteterne i de største virksomheder i Danmark for at sikre et mere retvisende og sammenhængende billede af disse. På den baggrund er der sket en række brancheændringer for dele af disse virksomheder fra og med første kvartal 2019. Det er ikke muligt at kvantificere disse ændringer i arbejdstidsregnskabet. En tidligere undersøgelse af personer med lønmodtagerjob viste, at antal personer med lønmodtagerjob i både januar og februar 2019 er opjusteret med ca. 3.600 personer i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og omvendt nedjusteret med ca. 2.600 personer i erhvervsservice og ca. 1.000 personer i handel og transport mv. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:200, Beskæftigelse for lønmodtagere marts 2019.

Flere præsterede timer

Samlet set steg de præsterede timer med 0,6 pct. i første kvartal. Branchegruppen industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed havde med 2,2 pct. den største stigning i præsterede timer, se dog afsnittet Særlige forhold ved denne udgivelse. I bygge og anlæg var der en stigning på 2,1 pct. Branchegruppen finansiering og forskning havde det største fald med 1,6 pct.

READ ALSO  Aftagende fald på årsbasis

Højere lønsum

Samlet set steg lønsummen med 0,9 pct. i første kvartal. Lønsummen steg mest i branchegruppen industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 4,0 pct., se dog afsnittet Særlige forhold ved denne udgivelse, efterfulgt af information og kommunikation med 2,6 pct. og bygge og anlæg med 1,5 pct. Branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri havde det største fald med 0,3 pct.

Arbejdstidsregnskabet. 1. kvt. 2019 og relativ ændring i forhold til 4. kvt. 2018, sæsonkorrigeret

Gnsntl. antal
beskæftigede

Præsterede
arbejdstimer

Lønsum for
lønmodtagere

antal

pct.

1.000

pct.

mio. kr.

pct.

I alt

2960018

0,5

998760

0,6

291955

0,9

Virksomheder og organisationer1

2131777

0,7

730181

0,7

207052

1,2

Offentlig forvaltning og service2

828241

0,2

268579

0,5

84903

0,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

72524

-0,7

26664

1,5

3177

-0,3

Industri, råstofindvinding og

forsyningsvirksomhed3

346443

2,1

131390

2,2

44086

4,0

Bygge og anlæg

183183

1,2

72119

2,1

18183

1,5

Handel og transport mv.3

728494

0,2

223149

-0,7

57863

-0,3

Information og kommunikation

117288

0,8

42757

1,6

15357

2,6

Finansiering og forsikring

82900

0,3

28714

-1,6

14885

-0,1

Ejendomshandel og udlejning

48542

0,6

17053

1,5

4148

1,3

Erhvervsservice3

343961

-0,1

122801

0,8

35258

0,1

Offentlig administration,

undervisning og sundhed

895976

0,3

292147

0,5

89383

0,4

Kultur, fritid og anden service

136804

0,7

40026

1,6

9615

0,6

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 35,709.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,139.36
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 139.77
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 477.12