Financial news

Hjemsendte offentligt ansatte skal tvinges til at holde fri | Penge

By  | 

Via DR Penge

I første omgang var de offentligt ansatte blevet sendt hjem fra 13. marts og to uger frem med løn. Derfor er det i perioden mellem 28. marts og 13. april, at de ansattes fridage skal placeres.

Her er hovedpunkterne

  • Ansatte, der ikke varetager arbejdsopgaver frem til 13. april, skal afvikle op til fem dages ferie. Det er et krav. Hvis de ikke har nogen ferie eller afspadsering tilbage, så bliver de ikke tvunget til at holde fri uden løn, som man ser flere steder på det private arbejdsmarked.

  • Der kan anvendes feriedage, særlige feriedage, afspadsering og andet. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen.

  • Perioden aftales mellem medarbejderen og arbejdsgiver.

  • Der opfordres til, at man lokalt overvejer at placere perioden med tre dage 6.-8. april og to dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

  • Dage afholdt fra 13. marts til og med 27. marts medregnes ved opgørelsen af de op til fem dages ferie.

  • Afvikling af ferie kan pålægges med dags varsel. Men der opfordres til at beslutte det tidligst muligt.

  • Aftalen bortfalder 14. april. Feriedage, der er aftalt efter den dato og til og med 30. april, kan fremrykkes efter dialog med den ansatte. Hvis det medfører udgifter for medarbejderen, betaler arbejdsgiveren.

  • Regeringen har allerede forhandlet en trepartsaftale på plads om blandt andet lønkompensation, som gælder privatansatte. Kilde: Aftale om ansættelsesmæssige forhold for offentligt ansatte.

Statsministeren varslede ny aftale

Statsminister Mette Frederiksen (S) luftede nemlig allerede mandag muligheden for, at der var noget på vej, da hun løftede sløret for, at nedlukningen af store dele af Danmark fortsætter til minimum efter påske.Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk